Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 áp dụng trên địa bàn thành phố Huế
Ngày cập nhật 22/04/2022

Ngày 14 tháng 02 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 áp dụng trên địa bàn tỉnh. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 02 năm 2022 và thay thế Quyết định số 67/2020/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Theo đó, hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 được áp dụng tùy theo 03 nhóm đối tượng khác nhau.

Hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp là một phẩy (1,0) lần giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định và công bố. Hệ số điều chỉnh giá đất tại thành phố Huế như sau:

STT

Đường phố, khu vực, địa bàn

Hệ số điều chỉnh giá đất

Nhóm 1

Nhóm 2

Nhóm 3

1

Đường phố loại 1, 2

1,15

1,20

1,20

2

Đường phố loại 3

1,10

1,15

1,20

3

Đường phố còn lại

1,05

1,10

1,15

4

Xã Thủy Bằng

1,05

1,10

1,15

4.1

Ba (03) thôn: Tân Ba, Võ Xá, Vĩ Dạ của xã Thủy Bằng

1,00

1,00

1,00

5

Phường Thủy Vân

1,15

1,20

1,25

6

Các Phường: Hương Hồ, Hương An, Hương Vinh

1,25

1,35

1,40

7

Phường Thuận An

 

 

 

7.1

Đường phố loại 1, 2

1,15

1,20

1,30

7.2

Đường phố còn lại

1,10

1,15

1,20

8

Phường Phú Thượng

1,20

1,30

1,40

9

Xã Phú Dương

1,05

1,10

1,20

10

Các xã: Hải Dương, Hương Thọ, Hương Phong

1,10

1,15

1,20

11

Các xã: Phú Mậu, Phú Thanh

1,00

1,05

1,10

Đối với đất tại các khu quy hoạch, khu đô thị mới trong khu vực đô thị: việc xác định hệ số điều chỉnh giá đất dựa trên cơ sở tương đương giữa giá đất ở tại các khu quy hoạch, khu đô thị mới và giá đất ở đô thị quy định tại Bảng giá đất 05 năm (2020-2024) của Ủy ban nhân dân tỉnh để xác định loại đường tương ứng. Trường hợp giá đất ở tại khu quy hoạch, khu đô thị mới có giá đất ở tương ứng với 2 loại đường phố, thì xác định hệ số điều chỉnh theo loại đường phố thấp hơn.

Đối với khu đất, thửa đất bị hạn chế chiều cao, mật độ xây dựng, hạn chế về mặt quy hoạch: hệ số điều chỉnh giá đất được giảm tối đa 0,1 so với hệ số điều chỉnh giá đất quy định, nhưng Hệ số điều chỉnh giá đất sau khi giảm không được thấp hơn hệ số 1,0.

Đối với trường hợp xác định giá đất khởi điểm để bán đấu giá quyền sử dụng đất, quyền thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đối với trường hợp diện tích tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng tại địa bàn khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô và dưới 20 tỷ đồng đối với các khu vực còn lại; giá khởi điểm để đấu giá quyền thuê đất trả tiền thuê hàng năm: mức giá khởi điểm bán đấu giá được xác định theo Hệ số điều chỉnh giá đất thực tế đối với từng trường hợp cụ thể tại thời điểm bán đấu giá nhưng không thấp hơn hệ số điều chỉnh giá đất theo quy định.

 

Bá Mỹ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.055.097
Lượt truy cập hiện tại 1.962