Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 19/2017/TT-BGTVT NGÀY 06 THÁNG 6 NĂM 2017 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG BAY
Ngày cập nhật 04/06/2020

Ngày 23 tháng 4 năm 2020, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 09/2020/TT-BGTVT về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2017/TT-BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay.Thông tư sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-6-2020.

 

Thông tư số 09/2020/TT-BGTVT đã sửa đổi, bổ sung rất nhiều nội dung của Thông tư số 19/2017/TT-BGTVT. Trong đó, đáng chú ý làđã sửa đổirút ngắn thời gian cấp giấy phép nhân viên bảo đảm hoạt động bay.

Theo khoản 2 Điều 341 Thông tư 19/2017/TT-BGTVT đang có hiệu lực thi hành hiện nay quy định như sau: “Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Hàng không Việt Nam thẩm định hồ sơ, tổ chức kiểm tra và cấp giấy phép, năng định cho nhân viên bảo đảm hoạt động bay; trường hợp không cấp giấy phép, năng định phải gửi văn bản trả lời tổ chức đề nghị và nêu rõ lý do. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục Hàng không Việt Nam hướng dẫn tổ chức đề nghị hoàn thiện hồ sơ theo quy định”. Nhưng tại Thông tư 09/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2017/TT-BGTVT thì thời gian trên được rút ngắn xuống còn 20 ngày. Cụ thể như sau:“Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Hàng không Việt Nam thẩm định hồ sơ, tổ chức kiểm tra và cấp giấy phép, năng định cho nhân viên bảo đảm hoạt động bay; trường hợp không cấp giấy phép, năng định phải gửi văn bản trả lời tổ chức đề nghị và nêu rõ lý do.Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục Hàng không Việt Nam hướng dẫn tổ chức đề nghị hoàn thiện hồ sơ theo quy định”.

Ngoài ra Thông tư  09/2020/TT-BGTVT cũng đã sửa đổi, bổ sung rất nhiều quy định về nội dung dữ liệu hàng không. Cụ thể, nội dung dữ liệu hàng không gồm các quy trình, quy định pháp luật, sân bay và sân bay trực thăng, vùng trời, đường bay ATS, phương thức bay bằng thiết bị, tin tức địa lý… bổ sung quy định về bộ dữ liệu số, bao gồm: Bộ dữ liệu AIP, bộ dữ liệu địa hình, bộ dữ liệu chướng ngại vật, bộ dữ liệu lập bản đồ sân bay và bộ dữ liệu phương thức bay bằng thiết bị.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.733.629
Lượt truy cập hiện tại 193