Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Giới thiệu văn bản pháp luật
Nhằm bảo đảm cho việc quản lý, khai thác, bảo vệ tài nguyên cũng như giữ vững chủ quyền biển, đảo, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản pháp luật liên...
Ngày 24 tháng 4 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp...
Ngày 27 tháng 5 năm 2020, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch covid-19 ban hành Quyết định số 2203/QĐ-BCĐQG về việc ban hành Hướng dẫn phòng, chống và...
Ngày 22 tháng 5 năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 07/2020/TT-BNNPTNT quy định về tổ chức và hoạt động...
Ngày 07 tháng 5 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 37/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong...
Ngày 21 tháng 5 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 11/2020/TT-BGTVT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và...

Ngày 15 tháng 5 năm 2020 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 16/2020/QĐ-TTg ban hành quy chế quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 và thay thế Quyết định số 31/2010/QĐ-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Ngày 08 tháng 6 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2020/NĐ-CP quy định về công nghiệp an ninh. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01...
Ngày 01 tháng 6 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức. Nghị định có hiệu lực...
Ngày 22 tháng 5 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án hình sự về thi hành án...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.579.258
Lượt truy cập hiện tại 2.064