Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Giới thiệu văn bản pháp luật
Ngày 13/12/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 94/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác.  

Ngày 25/11/2019, tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 52/2019/QH14. Theo đó, sẽ có nhiều chính sách mới tác động trực tiếp đến mọi cán bộ, công chức, viên chức, cụ thể như sau:

 

Ngày 04 tháng 12 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 182/2019/TT-BQP quy định việc phạm nhân gặp thân nhân; nhận, gửi thư; nhận quà...
Ngày 02/12/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 29/CT-TTg về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản...
Ngày 29/11/2019, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 37/2019/TT-BCT quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại. ...
Ngày 17 tháng 12 năm 2019, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 834/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thừa...
Ngày 22 tháng 11 năm 2019, Quốc hội khóa 14 ban hành Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14.  Luật  có hiệu lực thi hành...
Ngày 30 tháng 11 năm 2019, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 177/2019/TT-BQP quy định tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách...
Ngày 03 tháng 12 năm 2019, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 180/2019/TT-BQP quy định trình tự, thủ tục đề xuất, xác định nhiệm vụ khoa học và công...
Ngày 10 tháng 12 năm 2019, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 08/2019/TT-BTP quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.885.659
Lượt truy cập hiện tại 804