Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thông báo danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước năm 2021
Ngày cập nhật 10/06/2021

Căn cứ Quyết định số 81/QĐ-STP ngày 14/5/2021 của Sở Tư pháp về ban hành Quy chế xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, Sở Tư pháp năm 2021 và Quyết định số 89/QĐ-STP ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Sở Tư pháp về thành lập  Hội đồng tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước năm 2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước năm 2021, như sau:

 

- Luật viên chức 2010, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25 tháng 4 năm 2019 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25 tháng 4 năm 2019

- Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017

- Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý

- Luật đất đai năm 2013

- Bộ luật Hình sự 2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2017

- Bộ luật Dân sự năm 2015

- Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020

- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo để cơ quan, đơn vị và thí sinh dự thi biết.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.277.450
Lượt truy cập hiện tại 3.057