Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Niêm yết thông báo
Ngày 08 tháng 07 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 3355/QĐ-BYT về việc kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 năm 2021 –...
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 72/QĐ-STP ngày 12 tháng 6 năm 2018 của Sở Tư pháp ban hành Nội quy...
Thực hiện Công văn số 2285/BTP-TCCB ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Bộ Tư pháp về đề nghị cho ý kiến đối với Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công...
Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo kết quả trúng tuyển vào làm việc tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước năm 2021 đối với:...
Căn cứ Kế hoạch số 740/KH-STP ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Sở Tư pháp về tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý...
Hội đồng tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, Sở Tư pháp năm 2021 ban hành nội quy kỳ xét...
Hội đồng tuyển dụng viên chức vào làm việc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước năm 2021 thông báo triệu tập thí sinh dự phỏng vấn,...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.010.271
Lượt truy cập hiện tại 2.821