Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Trao thưởng Chương trình tiết kiệm điện trong công sở năm 2016 và tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016
Ngày cập nhật 18/08/2016

Ngày 12 tháng 8 năm 2016, Công ty Điện lực tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức tổng kết và trao giải thưởng phong trào thi đua “Tiết kiệm điện trong công sở năm 2016”. Đến dự có đại diện của Liên đoàn Lao động tỉnh, đại diện Lãnh đạo của Công ty Điện lực và các Công đoàn cơ quan thuộc công đoàn viên chức tỉnh.

Thực hiện Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện, Chương trình mục tiêu Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thời gian qua, Ngành điện nói chung và Công ty Điện lực tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng đã có nhiều chương trình hành động thiết thực nhằm tuyên truyền vận động cũng như hỗ trợ khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả; Trong năm 2016, Công ty Điện lực đã phối hợp với Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức phát động Chương trình “Tiết kiệm điện trong công sở năm 2016”. Sau khi phát động đã có nhiều công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn viên chức tỉnh tích cực hưởng ứng tham gia.

Kết quả sau 3 tháng triển khai thực hiện chương trình, Công ty Điện lực tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổng hợp được nhiều cơ quan đạt tiêu chí tiết kiệm điện trên 10% so với 3 tháng cùng kỳ năm 2015. Sau khi thống nhất với Công đoàn Viên chức, Công ty điện lực tỉnh Thừa Thiên Huế đã trao giấy chứng nhận “Cơ quan tiết kiệm điện tiêu biểu” và tặng mỗi đơn vị một suất quà trị giá hai triệu đồng” cho 15 đơn vị.

Chương trình “Tiết kiệm điện trong công sở năm 2016” đã góp phần tích cực giúp tỉnh Thừa Thiên Huế không phải tiết giảm điện vào các tháng mùa khô, nguồn điện đáp ứng đủ cho nhu cầu phát triển kinh tế, an ninh chính trị và sinh hoạt của nhân dân. Đặc biệt Chương trình đã góp phần tích cực nâng cao ý thức của cán bộ, công chức, viên chức và lao động, đưa hoạt động sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả vào cuộc sống hàng ngày của mỗi cán bộ đoàn viên và toàn xã hội.

 Cùng ngày, Công đoàn viên chức tỉnh đã tổ chức Tổng kết hoạt động công đoàn 6 tháng năm 2016 và triển khai Chương trình công tác 6 tháng cuối năm.  Trong 6 tháng đầu năm Công đoàn Viên chức tỉnh đã chỉ đạo 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2016; Tổ chức tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các Chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến 100% công chức, viên chức, lao động (CCVCLĐ), đặc biệt là tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI; tuyên truyền và vận động 100% CCVCLĐ tham gia bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 đúng thời gian quy định; tổ chức kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn, công tác thu – chi tài chính công đoàn tại 09 CĐCS; tổ chức thành công Hội thi Thể thao trong CCVCLĐ lần thứ IX năm 2016.

 Sáu tháng cuối năm 2016, Công đoàn Viên chức tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo các CĐCS thực hiện tốt các nội dung: Tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử của đất nước, của tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CCVCLĐ, đặc biệt là phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2016; chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, CCVCLĐ; tiếp tục vận động CCVCLĐ quyên góp ủng hộ các loại quỹ xã hội, từ thiện; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn; tổ chức tổng kết công tác công đoàn năm 2016, triển khai chương trình công tác năm 2017./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.639.804
Lượt truy cập hiện tại 546