Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ ở cơ sở: Năm 2016 hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra
Ngày cập nhật 03/08/2016

Trong khuôn khổ Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật”, năm 2016, Sở Tư pháp tiếp tục thực hiện Chương trình tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho 540 lượt người là cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở, hoàn thành mục tiêu 100% đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được bồi dưỡng, tập huấn mà Đề án đã đặt ra.

Bằng phương pháp cuốn chiếu, chương trình tập huấn được triển khai từ năm 2012 đến nay đã bồi dưỡng, tập huấn cho hơn 5.580 lượt người. Công tác tổ chức theo phương châm “hướng về cơ sở”, hàng năm, Sở Tư pháp phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng ngay tại các địa phương, qua đó không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ ở cơ sở mà còn ghi nhận, định hướng giải quyết các vướng mắc cụ thể về nghiệp vụ trên địa bàn. Nội dung tập huấn, bồi dưỡng được kết hợp giữa nghiệp vụ, kỹ năng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và bồi dưỡng kiến thức pháp luật, giúp người học có điều kiện vận dụng vào thực tiễn tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho bà con nhân dân cũng như nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa phương.

Anh Nguyễn Hữu Lộc – Tuyên truyền viên tham gia lớp tập huấn đã bày tỏ “Tham gia lớp bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật giúp cho những người làm công tác ở cơ sở như chúng tôi hiểu hơn về công tác này, biết cách nghiên cứu, tìm hiểu các tài liệu pháp luật để phục vụ công tác, nắm thêm một số kỹ năng mềm vận dụng trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho bà con một cách hiệu quả, thuyết phục hơn”.

Tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ ở cơ sở là một trong những nhiệm vụ trọng yếu của Đề án. Xác định đây là khâu then chốt nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác này, ngay sau khi Đề án được triển khai, tỉnh Thừa Thiên Huế đã đưa vào kế hoạch thực hiện thường xuyên, định kỳ hàng năm. Nhờ đó, không chỉ hoàn thành chỉ tiêu về bồi dưỡng, tập huấn mà còn là cơ sở để thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu liên quan khác đã đặt ra trong thực hiện Đề án.

Nguyễn Thị Đào
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.922.153
Lượt truy cập hiện tại 271