Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật đến ngày 31/12/15
Ngày cập nhật 12/07/2016

Ngày 29 tháng 6 năm 2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1504/QĐ-UBND về việc công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đến ngày 31/12/2015.

Theo kết quả công bố, có 538 văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc đối tượng hệ thống hóa đến ngày 31/12/2015, trong đó có 472  văn bản còn hiệu lực; 228 văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành; 87 hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần nội dung. 

Tại Quyết định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện việc đăng tải kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế; gửi đăng Công báo Danh mục văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần theo quy định pháp luật.

Các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới đối với văn bản được ban hành trong Danh mục quy định tại khoản 4 Điều 1 Quyết định này.

Thủy Phương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.639.770
Lượt truy cập hiện tại 535