Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ LUẬT KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
Ngày cập nhật 12/07/2016

Ngày 08/7/2016, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị triển khai Luật Ngân sách Nhà nước và Luật Khí tượng thủy văn. Tham dự Hội nghị có 120 đại biểu là Lãnh đạo các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp thể; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Luật ngân sách nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015, có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2017 và thay thế Luật ngân sách nhà nước năm 2002. Luật được ban hành trên cơ sở tuân thủ Hiến pháp năm 2013, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, thống nhất với Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các luật hiện hành có liên quan khác. Luật kế thừa và phát huy những mặt tích cực của Luật ngân sách Nhà nước năm 2002; đổi mới phương thức quản lý ngân sách nhà nước phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tính minh bạch, dân chủ và công khai trong công tác quản lý ngân sách nhà nước; bảo đảm an toàn nợ và an ninh tài chính quốc gia; góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền vững.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Khiết – Phó Giám đốc Sở Tài chính, Báo cáo viên, lưu ý những quy định cơ bản của Luật ngân sách nhà nước năm 2015, như: Phạm vi thu ngân sách, chi ngân sách, phạm vi bội chi ngân sách nhà nước, điều chỉnh nguồn thu trong trường hợp thu ngân sách có biến động tăng đột biến trong thời kỳ ổn định ngân sách, dự phòng ngân sách, quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; các cấp ngân sách và các đơn vị sử dụng ngân sách có trách nhiệm công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách, việc công khai phải kèm theo báo cáo thuyết minh, công khai kết quả thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, công khai các thủ tục ngân sách nhà nước, giám sát thực hiện ngân sách nhà nước của cộng đồng; công tác xây dựng kế hoạch tài chính năm 2017, 3 năm (2017-2019) và 5 năm trong thời gian tới...

Luật khí tượng thủy văn được Quốc hội thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. Luật gồm 10 Chương, 57 Điều, quy định về hoạt động khí tượng thủy văn gồm: Quản lý, khai thác mạng lưới trạm; dự báo, cảnh báo; thông tin, dữ liệu; phục vụ, dịch vụ khí tượng thủy văn; giám sát biến đổi khí hậu; tác động vào thời tiết và quản lý nhà nước; quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khí tượng thủy văn. Luật được xây dựng trên cơ sở quán triệt đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về vị trí, vai trò của công tác khí tượng thủy văn, bảo đảm tính thống nhất với Hiến pháp và các quy định của pháp luật trong các lĩnh vực liên quan; đáp ứng các yêu cầu về quốc phòng, an ninh, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và các hoạt động kinh tế xã hội liên quan; phù hợp với các quy định, cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết hoặc là thành viên.

Tại Hội nghị, đồng chí Đào Văn Cơ – Phó trưởng phòng phụ trách phòng Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu, Sở Tài nguyên và môi trường, Báo cáo viên cho biết: Để triển khai thi hành Luật, Chính phủ và các Bộ sẽ quy định chi tiết 11 nhóm nội dung. Ngoài ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng, tổ chức thực hiện đề án phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu.

 Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Phan Văn Quả - Phó Giám đốc Sở Tư pháp – Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh – Chủ trì Hội nghị đề nghị Lãnh đạo các cơ quan, địa phương tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật ngân sách nhà nước và Luật khí tượng thủy văn đến cán bộ, nhân dân bằng nhiều hình thức. Trong đó trước mắt cần lưu ý các quy định của Luật ngân sách nhà nước để áp dụng vào công tác xây dựng dự toán ngân sách năm 2017 và kế hoạch ngân sách 3 năm, 5 năm đúng quy định.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.656.964
Lượt truy cập hiện tại 1.935