Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Hương Thủy: Phổ biến Bộ Luật Hình sự và Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2015
Ngày cập nhật 31/03/2016

Ngày, 24/3, phòng Tư pháp thị xã Hương Thủy phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã tổ chức phổ biến Bộ Luật Hình sự và Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2015 cho lãnh đạo các ban của Đảng, mặt trận các đoàn thể, công an, tào án, viện kiểm sát và phòng, ban chuyên môn của thị xã; Chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQ, trưởng phó công an và cán bộ tư pháp các xã, phường.              

Ngày 27/11/2015 tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự và ban hành các Nghị quyết số 109/2015/QH13 và 110/2015/QH13 về việc thi hành Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự. Bộ luật hình sự có 26 chương với 426 điều luật được chia làm 3 phần; Bộ luật Tố tụng hình sự có 510 điều chia làm 9 phần, 36 chương, cả hai Bộ luật đều có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Cả hai Bộ luật có nhiều sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay và những năm tiếp theo.

Mặc dù nội dung nhiều, nhưng với vốn sống, vốn kiến thức phong phú, kinh nghiệm dày dạn trong thực tiễn xét xử và phương pháp trao đổi chân thành, ngắn gọn, súc tích, đồng chí Nguyễn Thản, Chánh án Tòa án Hình sự tỉnh đã cung cấp thêm những kiến thức mới về hình sự và tố tụng hình sự cần được thực hiện trong đời sống xã hội để các thành viên tham gia tiếp tục nghiên cứu tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân.

Trương Cường
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.922.541
Lượt truy cập hiện tại 364