Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Tin tức - Sự kiện >> Hoạt động phổ biến GDPL
Thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; Chỉ thị 32-CT/TW, ngày 09/12/2003 và Kết luận 04-KL/TW, ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường...
Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật của TAND trên toàn tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng thời trên cơ sở nhu cầu phối hợp công tác,...
Ngày 13 tháng 12 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 186/KH-UBND thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2017....
Ngày 13 tháng 12 năm 2016, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 1510 /KH-HĐPHCTPBGDPL thực hiện Chương trình...
Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) là hoạt động được tiến hành thường xuyên, định kỳ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền...
Trong hai ngày 29-30/9/2016, Thừa Thiên Huế đã tham gia Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III khu vực miền Trung – Tây Nguyên được tổ...
Ngày 23 tháng 9 năm 2016, Sở Tư pháp tổ chức triển khai Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính...
Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (Hiệp định TPP) bao gồm 12 nước thành viên là Hoa Kỳ, Canada, Mexico, Peru, Chile, New Zealand, Australia,...
Ngày 14 tháng 9 năm 2016, Sở Tư pháp phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Vinh Hiền tổ chức tuyên tuyền, phổ biến pháp luật cho bà con nhân...
Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã và Công văn số...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.324.126
Lượt truy cập hiện tại 103