Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Bổ trợ tư pháp
Thực hiện Luật Công chứng năm 2014 và Thông tư số 04/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng; sau...
Ngày 30 tháng 3 năm 2021, Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế đã cấp Giấy đăng ký hoạt động số 08/TP-ĐKHĐ cho Văn phòng công chứng Phan Đình Việt.
Ngày 29 tháng 3 năm 2021, Sở Tư pháp thực hiện cấp lại lần 2 Giấy đăng ký hoạt động số 07/TP-ĐKHĐ-CC cho Văn phòng công chứng Phạm Trung Thành (lý...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.020.325
Lượt truy cập hiện tại 2.687