Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thông tin chỉ đạo điều hành
Hiện nay Bộ Tư pháp đã triển khai Tổng đài hỗ trợ các phần mềm ứng dụng Ngành Tư pháp để hỗ trợ, tư vấn về mặt kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng cho người dùng...

Thực hiện Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, để chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành ngày 01/01/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-UBND về Chương trình công tác năm 2020.

 

Thực hiện chỉ đạo và đồng ý của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.843.066
Lượt truy cập hiện tại 26