Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thông tin chỉ đạo điều hành
Ngày 01 tháng 12 năm 2023, Sở Tư pháp ban hành Văn bản tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí Thư về...
Ngày 31 tháng 8 năm 2022, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 1583/STP-KH triển khai công tác truyền thông phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2022-2025. 
- Báo cáo số 186/BC-BTP về công tác tư pháp 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác 06 tháng cuối năm 2022...
Ngày 21 tháng 12 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 1767/CĐ-TTg về việc tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trong thời...
Ngày 28 tháng 01 năm 2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 2070/QĐ-TTg ngày 08/12/2021 của Thủ tướng Chính...
Ngày 16 tháng 11 năm 2021, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế ban hành Chỉ thị số 19-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham...
Thực hiện Luật Thanh tra năm 2010, Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra, Nghị định...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 18.991.544
Lượt truy cập hiện tại 5.064