Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Chỉ đạo v/v triển khai Quyết định ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng pháp luật, bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, bồi thường nhà nước, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế
Ngày cập nhật 06/07/2021

Thực hiện Công văn số 4336/UBND-TĐKT ngày 25/5/2021 về việc triển khai Quyết định số 741/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng pháp luật, bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, bồi thường nhà nước, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế, Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan, đơn vị trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao và trách nhiệm có liên quan nghiên cứu thực hiện.

Sở Tư pháp trân trọng gửi đến Quý cơ quan./.

(Quyết định số 741/QĐ-TTg được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp, mục niêm yết thông báo).

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.284.658
Lượt truy cập hiện tại 6.143