Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thông tin chỉ đạo điều hành
Ngày 21 tháng 12 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 1767/CĐ-TTg về việc tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trong thời...
Ngày 28 tháng 01 năm 2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 2070/QĐ-TTg ngày 08/12/2021 của Thủ tướng Chính...
Ngày 16 tháng 11 năm 2021, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế ban hành Chỉ thị số 19-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham...
Thực hiện Luật Thanh tra năm 2010, Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra, Nghị định...
Thực hiện Công văn số 7858/UBND-TĐKT  ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc triển khai tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật...
Ngày 31 tháng 8 năm 2021, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 1630/STP-KH về  đào tạo nghề nghiệp và tạo việc làm cho người chấp hành xong hình...
Ngày 27 tháng 8 năm 2021, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 1619/KH-STP thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng...
Ngày 17 tháng 8 năm 2021, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 1452/KH-STP về thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội tỉnh Thừa Thiên...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.644.993
Lượt truy cập hiện tại 870