Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thông tin chỉ đạo điều hành

Thực hiện Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, để chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành ngày 01/01/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-UBND về Chương trình công tác năm 2020.

 

Thực hiện chỉ đạo và đồng ý của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020.  
Ngày 23 tháng 10 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 230/KH-UBND tăng cường thực thi hiệu quả Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.877.633
Lượt truy cập hiện tại 970