Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp
Tin mới
Thực hiện Kế hoạch số 436/HĐDT14 ngày 20/12/2017 của Hội đồng dân tộc- Quốc hội Khoá XIV về việc khảo sát triển khai thực hiện chính sách pháp luật về...
Ngày 11 tháng 01 năm 2018, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2018. Đồng chí Đinh Khắc Đính – Tỉnh ủy...
Thực hiện Kế hoạch số 1826/KH-STP ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Sở Tư pháp về việc triển khai ứng dụng CNTT năm 2018, nhằm nâng cao kỹ năng ứng dụng CNTT trong giải quyết...
Tin tổng hợp
 
Hoạt động phổ biến GDPL
 
Tổ chức Đảng - Đoàn thể
Nhằm triển khai thực hiện quy định xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian từ ngày 06/6/2017 đến ngày 04/7/2017, Sở Tư pháp...
Ngày 20 tháng 11 năm 2017, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông...
Ngày 27 tháng 10 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số278/2017/TT-BQP ban hành Quy chuẩn QCVN...

Ngày 20 tháng 10 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số111/2017/TT-BTCsửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên.Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 12 năm 2017.

Luật Tố cáo đã được Quốc hội thông qua vào ngày 11 tháng 11 năm 2011, có hiệu lực thi hành từ ngày...
Với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ hiện nay, không gian mạng đã xâm nhập vào tất cả các lĩnh...
Thực hiện Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT, ngày 15/5/2015 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an và Bộ Y tế hướng...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.422.449
Lượt truy cập hiện tại 62