Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp
Tin mới
Ngày 12 tháng 4 năm 2024, được sự nhất trí của Đảng ủy và Lãnh đạo Sở Tư pháp, Chi hội Luật gia Sở Tư pháp đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm...
Ngày 01 tháng 4 năm 2024, Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế đã cấp Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh số 03/TP-ĐKHĐCN cho Công ty đấu giá hợp...
Từ năm 2004, Nhà nước đã chọn tháng ba hằng năm làm Tháng Thanh niên, đây được xem là sự kiện có ý nghĩa lịch sử, vô cùng...
Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/03/1931-26/03/2024) và 49 năm Ngày giải phóng...

Ngày 11 tháng 3 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 11/2024/QĐ-UBND...
Ngày 13 tháng 3 năm 2024, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết 03/2024/NQ-HĐND về việc Sửa đổi, bổ sung...
Ngày 13 tháng 3 năm 2024, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết 04/2024/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số...
Ngày 20 tháng 02 năm 2024, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh (Hội đồng) ban hành Văn bản số 25/HĐPH...

Biên bản vi phạm hành chính là cơ sở pháp lý quan trọng để người có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Lập biên bản vi phạm hành chính là một thủ tục được thực hiện trong quy trình xử phạt vi phạm hành chính (trừ trường hợp xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản quy định tại Điều 56 Luật Xử lý vi phạm hành chính). Qua tìm hiểu các quy định của pháp luật hiện hành cho thấy, một biên bản vi phạm hành chính hợp pháp khi được lập phải theo đúng quy định tại Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính - sửa đổi, bổ sung năm 2020 (Luật Xử lý vi phạm hành chính), Điều 12 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và quy định về chủ thể (người có thẩm quyền) lập biên bản vi phạm hành chính quy định tại các nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong từng lĩnh vực quản lý nhà nước cụ thể.

 

Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi, bổ sung năm 2020 (Luật Xử lý vi phạm hành chính) quy định mang...

Theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, được sửa đổi, bổ sung năm 2020 (Luật Xử lý vi phạm hành chính) thì mọi vi phạm hành chính phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và phải bị xử lý nghiêm minh, mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật[1]. Khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của mình, người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phải kịp thời lập biên bản vi phạm hành chính, trừ trường hợp xử phạt không lập biên bản[2]. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều trường hợp chưa thể khẳng định được có phải là vi phạm hành chính ngay khi phát hiện, cần làm rõ các nội dung, tình tiết liên quan. Bài viết trao đổi về các quy định pháp luật trong trường hợp phải lập biên bản làm việc, kết quả xác định giá trị tang vật, phương tiện, kết quả xác minh.

 


[1] Điểm a khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính

[2] Khoản 1 Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 18.272.024
Lượt truy cập hiện tại 24.480