Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp
Tin mới
Ngày 21 tháng 12 năm 2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 163/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước. Nghị...
Ngày 30 tháng 12 năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 26/2016/TT-BGDĐT quy định về việc ban hành Quy chế tuyển sinh, tổ chức bồi...
Ngày 15 tháng 3 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị công bố kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính cấp Sở và Ủy ban nhân...
Ngày 28/12/2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 34/2016/TT-NHNN quy định việc cung cấp thông tin giữa Ngân hàng Nhà...
Ngày 28/12/2016, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 38/2016/TT-BCT quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành nhựa. Thông tư này...
Tin tổng hợp
 
Hoạt động phổ biến GDPL
 
Tổ chức Đảng - Đoàn thể
Ngày 10/01/2017, Chi đoàn Sở Tư pháp đã tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm tổng kết công tác đoàn, phong trào đoàn...
Ngày 21 tháng 12 năm 2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 163/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của...
Ngày 30 tháng 12 năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 26/2016/TT-BGDĐT quy định về việc...

Ngày 28/12/2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 34/2016/TT-NHNN quy định việc cung cấp thông tin giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/02/2017 và bãi bỏ Thông tư số 03/2006/TT-NHNN ngày 25/4/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn một số nội dung tại Nghị định số 89/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 của Chính phủ về bảo hiểm tiền gửi và Nghị định số 109/2005/NĐ-CP ngày 24/8/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 của Chính phủ về bảo hiểm tiền gửi.

Thời gian qua, hòa giải ở cơ sở đã phát huy vai trò tích cực trong việc góp phần giải quyết các mâu...
Xã hội hóa hoạt động công chứng là một chủ trương lớn theo tinh thần Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02 tháng 6 năm 2005...
Ngày 22/6/2015, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thay thế Luật Ban hành...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.118.571
Lượt truy cập hiện tại 59