Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp
Tin mới
Nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2016), Lãnh đạo Sở Tư pháp đã đi thăm và tặng quà các gia đình liệt sỹ...
Ngày 29 tháng 6 năm 2016, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua Nghị quyết số 144/2016/QH13 về việc lùi hiệu lực thi hành...
Ngày 01 tháng 7 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 26/2016/QĐ-TTg về ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc. Quyết định...
Nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh – liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2016), sáng ngày 16/7/2016, Chi đoàn Sở Tư pháp đã phối hợp với Hội Cựu chiến...
Ngày 15/5/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 35/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày...
Tin tổng hợp
 
Hoạt động phổ biến GDPL
 
Tổ chức Đảng - Đoàn thể
Nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2016), Lãnh đạo Sở Tư pháp đã đi thăm và tặng quà các gia đình liệt sỹ có con em đang công tác tại Sở Tư pháp.
Ngày 29 tháng 6 năm 2016, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua Nghị quyết số 144/2016/QH13...
Ngày 01 tháng 7 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 26/2016/QĐ-TTg về ban hành Quy chế hoạt động ứng...

Ngày 15/5/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 35/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 và thay thế Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Pháp lệnh Thú y; Nghị định số 119/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 33/2005/NĐ-CP; Điều 4 Nghị định số 98/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của các nghị định về nông nghiệp.

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được thông qua ngày 18/6/2009, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2010....
Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013 đã quy định về xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục...
Ngày 14 tháng 6 năm 2005, Quốc hội khoá XI kỳ họp thứ 7 đã thông qua Bộ luật Dân sự (Bộ luật Dân sự 2005),...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.964.183
Lượt truy cập hiện tại 335