Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Tin tổng hợp
 
Hoạt động phổ biến GDPL
 
Tổ chức Đảng - Đoàn thể
Nhằm triển khai thực hiện quy định xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian từ ngày 06/6/2017 đến ngày 04/7/2017, Sở Tư pháp...
Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực đất đai, hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh...
Ngày 16 tháng 3 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký...
Ngày 11 tháng 3 năm 2021, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 01/2021/TT-TTCP quy định quy tắc ứng xử của cán...
Nhằm để các địa phương thực hiện đúng điểm b khoản 1 Điều 30 NĐ123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết...
Ngày 19 tháng 7 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều và biện pháp...
Cải cách hành chính được tỉnh Thừa Thiên Huế xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng để thực hiện thắng...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.736.218
Lượt truy cập hiện tại 1.084