Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp
Tin tổng hợp
 
Hoạt động phổ biến GDPL
 
Tổ chức Đảng - Đoàn thể
Nhằm triển khai thực hiện quy định xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian từ ngày 06/6/2017 đến ngày 04/7/2017, Sở Tư pháp...
Ngày 10 tháng 7 năm 2017, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 29/2017/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình...
Ngày 25 tháng 7 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 33/2017/QĐ-TTg về Quy chế tiếp nhận, giải quyết và...
Ngày 30 tháng 6 năm 2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 67/2017/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu,...
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 22/6/2015 (sau đây gọi tắt là...
Luật Thuỷ sản được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2003 và có hiệu lực từ 01/7/2004, là khung pháp lý cao...
Thời gian qua, hòa giải ở cơ sở đã phát huy vai trò tích cực trong việc góp phần giải quyết các mâu...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.186.982
Lượt truy cập hiện tại 279