Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp
Tin mới
Ngày 08 tháng  8 năm 2018, Ủy ban nhân dân xã Thủy Tân, thị xã Hương Thủy tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo...
Triển khai thực hiện Đề án “Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân...
Để nâng cao chất lượng luật sư và hiệu quả hoạt động hành nghề luật sư, Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với Đoàn luật sư tỉnh Thừa Thiên...
          Sáng 01/8/2018, tại Trung tâm truyền máu khu vực miền Trung (Bệnh viện Trung ương Huế), công chức, viên chức Sở Tư pháp tham...
Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 31/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm,...
Tin tổng hợp
 
Hoạt động phổ biến GDPL
 
Tổ chức Đảng - Đoàn thể
Nhằm triển khai thực hiện quy định xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian từ ngày 06/6/2017 đến ngày 04/7/2017, Sở Tư pháp...
Ngày 16 tháng 5 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 77/2018/NĐ-CP quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy...
Ngày 14 tháng 5 năm 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 02/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện một số nội...

Ngày 12 tháng 5 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 66/2018/NĐ-CP quy định về chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước.

 

Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ và quản lý nhà nước...
Qua 12 năm thi hành, Luật Giáo dục đã góp phần quan trọng vào quá trình phát triển giáo...
Luật Đất đai năm 2013 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2013 tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII và có hiệu lực thi...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.710.677
Lượt truy cập hiện tại 41