Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp
Tin mới
Ngày 15 tháng 6 năm 2021, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp và các văn bản...
Với thông điệp của Ngày toàn dân Hiến máu tình nguyện năm 2021 là “Hiến máu cứu người, hãy hiến thường xuyên”, Ban...
Ngày 14 tháng 6 năm 2021, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 1054 /STP-KH hành động thực hiện chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường...
Chiều ngày 10 tháng 6 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ đã chủ trì hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 23 tháng...
Hoạt động phổ biến GDPL
 
Tin tổng hợp
 
Tổ chức Đảng - Đoàn thể
Ngày 08 tháng 6 năm 2021, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 1017/KH-STP triển khai thi hành Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình...
Thực hiện Công văn số 4869/UBND-TĐKT ngày 08/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai góp ý dự thảo Nghị định...
Căn cứ Quyết định số 81/QĐ-STP ngày 14/5/2021 của Sở Tư pháp về ban hành Quy chế xét tuyển viên chức vào làm...

Ngày 10 tháng 6 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 58/2021/NĐ-CP quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2021 và thay thế Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng; Nghị định số 57/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 7 Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng. Đồng thời bãi bỏ Điều 4 Nghị định số 16/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Ngày 17 tháng 5 năm 2021,  Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 32/2021/TT-BTC hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 và thay thế các Thông tư của Bộ Tài chính: số 40/2018/TT-BTC ngày 04 tháng 5 năm 2018 hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần; số 34/2019/TT-BTC ngày 11 tháng 6 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2018/TT-BTC .

 

Ngày 27 tháng 4 năm 2021,  Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 28/2021/TT-BTC về ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 và thay thế Thông tư số 122/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017 của Bộ Tài chính ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12.

 

Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật thuộc nhóm các nhiệm vụ về nâng cao năng lực đổi mới sáng...
Sự ra đời của Luật Công chứng năm 2014 đã tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho việc phát triển...
Bộ Xây dựng xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng (gọi...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.846.251
Lượt truy cập hiện tại 343