Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp
Tin tổng hợp
 
Hoạt động phổ biến GDPL
 
Tổ chức Đảng - Đoàn thể
Nhằm triển khai thực hiện quy định xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian từ ngày 06/6/2017 đến ngày 04/7/2017, Sở Tư pháp...
Ngày 10 tháng 5 năm 2017, Ủy ban Dân tộc ban hành Thông tư số 01/2017/UBDT quy định chi tiết thực hiện Dự án 2...

Ngày 19 tháng 5 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 12/2017/TT-BGDÐT quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 7 năm 2017 và thay thế Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học; Điều 1, Điều 2 của Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; các quy định về quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục đối với các đại học, học viện, trường đại học tại Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

Ngày 12 tháng 5 năm 2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 44/2017/TT-BTC quy định khung giá tính...
Luật Thuỷ sản được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2003 và có hiệu lực từ 01/7/2004, là khung pháp lý cao...
Thời gian qua, hòa giải ở cơ sở đã phát huy vai trò tích cực trong việc góp phần giải quyết các mâu...
Xã hội hóa hoạt động công chứng là một chủ trương lớn theo tinh thần Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02 tháng 6 năm 2005...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.156.869
Lượt truy cập hiện tại 101