Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp
Tin mới
Tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 của Hội Cựu chiến binh tỉnh Thừa Thừa Huế (ngày 14/01/2020) đã ghi nhận những kết quả tích cực...
Ngày 15 tháng 01 năm 2020 tại Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế, đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Khối thi đua Nội chính đã ký kết giao ước thi...
Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ và Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13 tháng 01 năm 2016 của Bộ Nội vụ hướng...
Ngày 26 tháng 12 năm 2019,  Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 270/KH-UBND về thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2020.  ...
Sáng ngày 09/01/2020, Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2020; tham dự Hội nghị có ông Lê...
Tin tổng hợp
 
Hoạt động phổ biến GDPL
 
Tổ chức Đảng - Đoàn thể
Nhằm triển khai thực hiện quy định xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian từ ngày 06/6/2017 đến ngày 04/7/2017, Sở Tư pháp...
Ngày 10 tháng 12 năm 2019, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 54-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh...
Ngày 15/11/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 81/2019/TT-BTC quy định quản lý rủi ro trong hoạt...
Ngày 14/11/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 85/2019/NĐ-CP quy định thực hiện thủ tục hành chính theo...

Ngày 23 tháng 7 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP  quy định về theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Nghị định số 59/2012/NĐ-CP có 5 Chương, 20 Điều, quy định cụ thể về nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật, hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Căn cứ Nghị định này, ngày 15 tháng 5 năm 2014, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 14/2014/TT-BTP quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.

 

Cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội thì tình hình vi phạm hành chính trong các lĩnh...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.869.240
Lượt truy cập hiện tại 742