Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp
Tin mới
Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác Đối thoại Nhà nước Pháp quyền giữa Bộ Tư pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Tư pháp...
 Thực hiện Chương trình, kế hoạch công tác năm 2018 về bồi dưỡng nghiệp vụ công tác pháp chế,  ngày 27 tháng 9 năm 2018, Sở Tư pháp...
Ngày 28 tháng 9 năm 2018, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Luật Quốc phòng và Luật Tố cáo. Hội nghị có...
Thực hiện Kế hoạch số 264/KH-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2018,...
Ngày 21 tháng 9 năm 2018, Đoàn kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh đã tiến hành kiểm tra công tác này...
Tin tổng hợp
 
Hoạt động phổ biến GDPL
 
Tổ chức Đảng - Đoàn thể
Nhằm triển khai thực hiện quy định xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian từ ngày 06/6/2017 đến ngày 04/7/2017, Sở Tư pháp...
Ngày 08 tháng 8 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 104/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số...
Ngày 14 tháng 5 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số  27/2018/TT-BGTVT...
Ngày 19 tháng 6 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 17/CT-TTg về tăng cường đấu tranh chống...

Pháp luật về giao dịch bảo đảm có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo ra một hành lang pháp lý an toàn cho hoạt động tín dụng nói chung và sự phát triển của nền kinh tế nói riêng; góp phần không nhỏ vào sự ổn định của các quan hệ dân sự, kinh tế, hạn chế các tranh chấp phát sinh từ việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ của bên có nghĩa vụ. Ở Việt Nam trong những năm qua, pháp luật về giao dịch bảo đảm đã từng bước được hoàn thiện, đáp ứng tốt yêu cầu thực tiễn của đời sống kinh tế - xã hội cũng như những đòi hỏi của quá trình hội nhập kinh tế - quốc tế. Hãy cùng điểm qua một số mốc quan trọng trong quá trình hoàn thiện pháp luật về giao dịch bảo đảm:

 

Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ và quản lý nhà nước...
Qua 12 năm thi hành, Luật Giáo dục đã góp phần quan trọng vào quá trình phát triển giáo...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.816.314
Lượt truy cập hiện tại 142