Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp
Tin mới
Nhận lời mời của Công ty Cổ phần Bất động sản Hoàng Thịnh Phát Land, ngày 19/10 vừa qua, tại sân bóng Chi Lăng số 222 Hải Triều, tp.Huế, Sở Tư pháp đã...
Thực hiện Kế hoạch số 151/KH-STP ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Sở Tư pháp về triển khai thực hiện công tác tư pháp năm 2019, nhằm bồi dưỡng chuyên sâu...
Nhằm trang bị cho đội ngũ người giám định tư pháp, người làm công tác quản lý nhà nước về giám định tư pháp một cách đầy đủ, hệ thống...
Tin tổng hợp
 
Hoạt động phổ biến GDPL
 
Tổ chức Đảng - Đoàn thể
Nhằm triển khai thực hiện quy định xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian từ ngày 06/6/2017 đến ngày 04/7/2017, Sở Tư pháp...
Ngày 30/8/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/2019/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính...
Ngày 29/8/2019, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 31/2019/TT-BGTV quy định về tốc độ và khoảng cách...
Ngày 21 tháng 8 năm 2019, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 13/2019/TT-NHNN sửa...

Ngày 23 tháng 7 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP  quy định về theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Nghị định số 59/2012/NĐ-CP có 5 Chương, 20 Điều, quy định cụ thể về nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật, hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Căn cứ Nghị định này, ngày 15 tháng 5 năm 2014, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 14/2014/TT-BTP quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.

 

Cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội thì tình hình vi phạm hành chính trong các lĩnh...
Qua gần 3 năm triển khai thực hiện Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, bên cạnh những kết quả đạt...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.484.634
Lượt truy cập hiện tại 190