Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp
Tin mới
Nhằm bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, ngày 25 tháng 7 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản số...
Ngày 24 tháng 7 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số  177 /KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng...
Ngày 30 tháng 7 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 6752/UBND-CT yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Công an tỉnh; Đại...
Ngày 29 tháng  7 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công điện khẩn số 05/CĐ-UBND về việc tăng cường thực...
Đoàn luật sư tỉnh Thừa Thiên Huế được thành lập từ năm 1992 theo Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 24/7/1992 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Thời gian...
Tin tổng hợp
 
Hoạt động phổ biến GDPL
 
Tổ chức Đảng - Đoàn thể
Nhằm triển khai thực hiện quy định xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian từ ngày 06/6/2017 đến ngày 04/7/2017, Sở Tư pháp...

Ngày 29/5/2020,  Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 17/2020/QĐ-TTg về việc áp dụng cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù đối với Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y và Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Ngày 14/5/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 10/2020/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy chế tổ chức...
Ngày 25/5/2020,  Chính phủ đã ban hành Nghị định 56/2020/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát...
Bảo hiểm y tế nói chung và bảo hiểm y tế toàn dân nói riêng là chính sách xã hội quan...
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sau đây gọi là Luật năm 2015) đã có một số quy định để bảo...

Pháp lệnh Bộ đội biên phòng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa IX thông qua ngày 28/3/1997, có hiệu lực thi hành từ ngày 07 tháng 4 năm 1997 đã cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, xây dựng lực lượng vũ trang nói chung, bộ đội biên phòng nói riêng, là cơ sở pháp lý quan trọng để xây dựng bộ đội biên phòng chính quy, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, bảo vệ an ninh, trật tự ở khu vực biên giới. Tuy nhên, sau hơn 20 năm thi hành, Pháp lệnh đã bộc lộ những vướng mắc, bất cập thể hiện trên một số vấn đề cơ bản như một số quy định về chức năng, nhiệm vụ của bộ đội biên phòng chưa được cụ thể hóa bằng các văn bản quy phạm pháp luật, chưa tạo hành lang pháp lý để bộ đội biên phòng xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới. Pháp lệnh Bộ đội biên phòng chưa cụ thể hóa về trách nhiệm quản lý nhà nước của các bộ, ngành, chính quyền và các lực lượng khác trong bảo vệ biên giới quốc gia. Pháp lệnh ban hành từ năm 1997 nên về hình thức, bố cục không phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; nội dung, một số thuật ngữ không còn phù hợp với thuật ngữ trong các văn bản pháp luật chuyên ngành liên quan và nhiều nhiệm vụ, quyền hạn của bộ đội biên phòng đang được quy định tản mạn trong các luật chuyên ngành dẫn đến tình trạng khó theo dõi, mâu thuẫn về pháp luật, gây khó khăn cho quá trình thực thi nhiệm vụ ...

 

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.693.619
Lượt truy cập hiện tại 1.872