Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp
Tin mới
Nhằm hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017 và thực hiện Thông tư số 10/2014/TT-BTP ngày 07/4/2014 của Bộ Tư pháp quy...
Năm 2017, các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” theo hướng...
Thực hiện Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch số 1565/KH-STP ngày 23/12/2016 của Sở Tư pháp hỗ trợ pháp lý...
Tiếp tục thực hiện Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào...
Ngày 31 tháng 10 năm 2017, các cơ quan Sở Tư pháp - Tòa án nhân dân - Viện kiểm sát nhân dân - Công an - Cục thi hành...
Tin tổng hợp
 
Hoạt động phổ biến GDPL
 
Tổ chức Đảng - Đoàn thể
Nhằm triển khai thực hiện quy định xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian từ ngày 06/6/2017 đến ngày 04/7/2017, Sở Tư pháp...
Ngày 22 tháng 9 năm 2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định...
Ngày 29 tháng 9 năm 2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 22/2017/TT-BTTTT quy định mức...
Ngày 29/9/2017, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 13/2017/TT-NHNN về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông...
Luật Tố cáo đã được Quốc hội thông qua vào ngày 11 tháng 11 năm 2011, có hiệu lực thi hành từ ngày...
Với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ hiện nay, không gian mạng đã xâm nhập vào tất cả các lĩnh...
Thực hiện Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT, ngày 15/5/2015 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an và Bộ Y tế hướng...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.292.492
Lượt truy cập hiện tại 1.494