Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp
Hoạt động phổ biến GDPL
 
Tin tổng hợp
 
Tổ chức Đảng - Đoàn thể
Ngày 08 tháng 6 năm 2021, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 1017/KH-STP triển khai thi hành Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình...
Ngày 08 tháng 07 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 3355/QĐ-BYT về việc kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm...
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 72/QĐ-STP ngày 12 tháng 6 năm...
Ngày 13/9/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 83/2021/NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để...
Ngày 26 tháng 8 năm 2021,  Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ-HĐND...

Ngày 12 tháng 8 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 26/2021/QĐ-TTg về danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 và thay thế Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

 

Qua phản ánh của người dân, hiện nay khi liên hệ cơ quan có thẩm quyền đăng ký khai tử, một số UBND các xã,...
Sở Tư pháp nhận được Đơn trình bày của ông về việc đề nghị Sở Tư pháp hướng dẫn thủ tục đăng ký khai sinh cho...
Để tuân thủ các quy định của pháp luật về chứng thực, Sở Tư pháp đề nghị Phòng Tư pháp các huyện, thị xã,...
“Ký nối” là từ gọi tắt, chỉ sự mua bán, chuyển nhượng quyền sở hữu xe ô tô khi chưa thực hiện thủ tục sang...
Thực tế thời gian qua cho thấy, hợp đồng, giao dịch đã được công chứng nhưng khi phát hiện có hành vi vi phạm hoạt động...

Hiện nay, nhiều dự án nhà ở được các chủ đầu tư rao bán, trong đó có  những nhà ở hình thành trong tương lai. Việc mua nhà hình thành trong tương lai tiềm ẩn những rủi ro nhất định cho người mua nhà; và sau khi đã mua nhà ở hình thành trong tương lai thì có được chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai không, nhà ở hình thành trong tưong lai có được thế chấp,...? Để bảo đảm cho các giao dịch liên quan đến nhà ở hình thành trong tương lai, pháp luật đã quy định cụ thể về vấn đề này. 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.311.144
Lượt truy cập hiện tại 1.359