Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 3.545.998
Truy cập hiện tại 5.122
Bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác dân chủ ở cơ sở thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 02/08/2023

Thực hiện Kế hoạch số 1351/KH-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn thị xã Hương Trà. Hội nghị do đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) thị xã-  Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã chủ trì.

 

Trong 2 ngày 26, 27/07/2023, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã Hương Trà phối hợp Trung tâm Chính trị thị xã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác dân chủ ở cơ sở. Tại lớp tập huấn, các học viên là đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã; đại diện Thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trưởng các đoàn thể xã, phường; công chức, viên chức phụ trách công tác thực hiện dân chủ cơ sở của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, UBND các xã, phường được nghe phổ biến các nội dung: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác dân chủ ở cơ sở; Những nội dung mới trong Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Ngọc An, Thị ủy viên, phó chủ tịch UBND thị xã Hương Trà- Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã đề nghị các học viên tham gia lớp bồi dưỡng cần lắng nghe, lĩnh hội các kiến thức do các đồng chí báo cáo viên truyền đạt tại lớp bồi dưỡng, trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện quy chế dân chủ ở địa phương, đơn vị để tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ trong thời gian tới.

 

Lê Trọng Quốc
Các tin khác
Xem tin theo ngày