Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 3.387.603
Truy cập hiện tại 11.439
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng Chuẩn tiếp cận pháp luật tại xã điểm năm 2023
Ngày cập nhật 11/07/2023

Thực hiện Kế hoạch số 476/KH-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về thực hiện đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023, ngày 04 tháng 7 năm 2023, Sở Tư pháp phối hợp với Ủy ban nhân dân thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng Chuẩn tiếp cận pháp luật tại xã điểm năm 2023. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Thanh Sơn – Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì cùng sự tham gia của các đại biểu là cán bộ, công chức, tuyên truyền viên, hòa giải viên ở cơ sở, Nhân dân thuộc thị trấn Sịa và một số xã lân cận.

Sau hai năm triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 136/141 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (đạt tỷ lệ 96,5%). Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn tồn tại một số khó khăn dẫn tới một số đơn vị cấp xã chưa được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Bên cạnh đó, Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025 là quy định mới, chưa mang tính phổ biến, do vậy, việc thực hiện đánh giá tiêu chí đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong các Bộ tiêu chí này ở một số địa phương còn tồn tại những cách hiểu khác nhau, chưa được thống nhất trong phương thức thực hiện, nhất là các tiêu chí, chỉ tiêu liên quan đến tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở, tiếp cận thông tin và xây dựng các mô hình phổ biến giáo dục pháp luật.

Nhằm hướng dẫn triển khai thực hiện và phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến các tiêu chí đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, qua đó, giúp triển khai đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới cũng như tiếp tục nâng cao khả năng tiếp cận, tìm hiểu và học tập pháp luật của người dân; tại Hội nghị, các báo cáo viên của Sở Tư pháp đã giới thiệu, trình bày các chuyên đề về: Một số quy định của pháp luật thực hiện dân chủ ở cơ sở (giới thiệu một số nội dung chính và trọng tâm của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 như: nguyên tắc thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở); hướng dẫn thực hiện quyền tiếp cận thông tin - thúc đẩy xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (với các nội dung như: Quyền tiếp cận thông tin của công dân, các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi để đối tượng đặc thù thực hiện quyền tiếp cận thông tin, cách thức tiếp cận thông tin) và hướng dẫn xây dựng khung mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật như một công cụ hỗ trợ người làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại xã, phường, thị trấn để phục vụ đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Hội nghị cơ bản đã đáp ứng nhu cầu tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức pháp luật thiết thực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở của đội ngũ hòa giải viên, tuyên truyền viên cấp xã; qua đó giúp triển khai nhiệm vụ đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao có hiệu quả, cũng như tiếp tục nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật của người dân tại thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày