Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 1.528.129
Truy cập hiện tại 663
Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Tuyên truyền phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội và...
Tại một hội nghị họp thôn, đồng chí Thôn trưởng triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp...
Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là một trong những quyền chính trị cơ bản của công dân đã được Hiến pháp ghi nhận. 
Năm nay bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, con trai tôi đang chấp hành hình phạt tù trong trại giam thì có được ghi tên...
Công dân từ đủ 18 tuổi tính đến Ngày bầu cử 23 tháng 5 năm 2021, tức là có ngày sinh từ ngày 23 tháng 5 năm 2003 trở về trước thì...
Quyền bầu cử là quyền chính trị cơ bản của công dân được Hiến pháp và pháp luật quy định 
Bối cảnh: Tại một hội nghị họp thôn, đồng chí Thôn trưởng triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các...
Các tin khác
Xem tin theo ngày