Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 3.545.998
Truy cập hiện tại 308
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai năm 2024
Ngày cập nhật 20/04/2024

Ngày  17 tháng 4 năm 2024, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai năm 2024. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh chủ trì; đồng chí Nguyễn Văn Hưng – Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ;đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Báo cáo viên Luật Đất đai và hơn 120 đại biểu là đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố;...

 

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, nhấn mạnh: Luật Đất đai là Luật quan trọng, tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường của đất nước; giữ vai trò trung tâm trong hệ thống pháp luật về đất đai, có mối quan hệ với nhiều quy định khác của pháp luật.

Luật Đất đai năm 2024 cũng đã giải quyết nhiều vấn đề vướng mắc, tồn tại từ thực tiễn công tác quản lý, sử dụng đất; tháo gỡ “điểm nghẽn”; đảm bảo hài hòa quyền và lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư; thúc đẩy thương mại hóa quyền sử dụng đất, phát triển thị trường bất động sản minh bạch, lành mạnh; qua đó để nguồn lực đất đai được quản lý, khai thác, sử dụng tiết kiệm, bền vững, hiệu quả cao nhất. 

Trong thời gian tới, để triển khai thi hành Luật Đất đai có hiệu quả, chất lượng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân tỉnh đề nghị các cấp, các ngành tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai đến với các tầng lớp Nhân dân bằng các hình thức phù hợp. Đặc biệt, chú trọng tuyên truyền đến người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; tổ chức tập huấn chuyên sâu pháp luật về đất đai cho cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ làm công tác địa chính tại cơ sở, góp phần nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ về đất đai cho đội ngũ này.

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Toàn – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình bày chuyên đề một số nội dung và điểm mới cơ bản của Luật Đất đai năm 2024. Bên cạnh đó, các đại biểu đã trình bày tham luận để làm rõ hơn nội dung của Luật Đất đai năm 2024, như: về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; công tác rà soát, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực đất đai được giao quy định chi tiết tại Luật đất đai năm 2024; quy định của pháp luật về đất đai liên quan đến lĩnh vực kinh doanh bất động sản;…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hưng – Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, hy vọng rằng, kết quả của Hội nghị sẽ góp phần nâng cao hiểu biết, nhận thức về Luật Đất đai năm 2024 và trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, địa phương trong việc thi hành Luật Đất đai; tổ chức thi hành có hiệu quả Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Đồng thời, nâng cao chất lượng góp ý, thẩm định đối với các văn bản của cấp Trung ương và cấp địa phương quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành theo đúng tinh thần và yêu cầu của Luật Đất đai năm 2024, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật, đảm bảo hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đảm bảo hiểu đúng và áp dụng đúng, hợp lý quy định của Luật Đất đai năm 2024 trong thực tiễn.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày