Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 3.545.998
Truy cập hiện tại 15.951
Hương Trà: Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023
Ngày cập nhật 30/10/2023

Ngày 20/10/2023, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023 và phổ biến Luật thi đua, khen thưởng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện và Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địacủa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hội nghị có sự tham gia của các đồng chí đại biểu là thành viên Hội đồng Phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật (HĐPHPBGDPL) thị xã; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thị xã và Uỷ ban nhân dân các xã, phường.

Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội, giáo dục ý thức tôn trọng, bảo vệ pháp luật và thượng tôn pháp luật của mọi công dân. Có thể nói Ngày Pháp luật đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, trở thành một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, ngày hội của toàn dân, đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức, cá nhân tính tích cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn. Đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi công dân nói chung và cán bộ, công chức, viên chức nói riêng trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật. Qua đó góp phần nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong cuộc sống xã hội.

Tại hội nghị này, đồng chí Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL đã đề nghị các đồng chí là thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật, thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã, các đồng chí lãnh đạo UBND các xã, phường tổ chức phổ biến các nội dung trong Hội nghị hôm nay đến cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình và nhân dân trên địa bàn mình quản lý.

Lê Trọng Quốc - Phòng Tư pháp thị xã Hương Trà
Các tin khác
Xem tin theo ngày