Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 3.110.379
Truy cập hiện tại 2.575
HƯƠNG TRÀ: Tổ chức Hội nghị phổ biến Luật
Ngày cập nhật 22/10/2023

Vào ngày 17 tháng 10 năm 2023, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Thanh niên và Nghị định số 130/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị cho Hiệu trưởng, Giáo viên dạy môn giáo dục công dân và Kế toán các Trường Mầm non, Trường Tiểu học và Trường Trung học cơ sở trên địa bàn thị xã Hương Trà.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo viên Phổ biến một số quy định của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở như dân bàn và quyết định Chủ trương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình công cộng trong phạm vi địa bàn cấp xã, ở thôn, tổ dân phố do Nhân dân đóng góp toàn bộ hoặc một phần kinh phí, tài sản, công sức. Việc thu, chi, quản lý các khoản đóng góp của Nhân dân tại cộng đồng dân cư ngoài các khoản đã được pháp luật quy định; việc thu, chi, quản lý các khoản kinh phí, tài sản do cộng đồng dân cư được giao quản lý hoặc được tiếp nhận từ các nguồn thu, tài trợ, ủng hộ hợp pháp khác. Nội dung hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư. Bầu, cho thôi làm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố. Bầu, cho thôi làm thành viên Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.

 Luật Thanh niên 2020 như: Quy định vai trò, trách nhiệm của thanh niên; quy định nguyên tắc bảo đảm thực hiện quyền, nghĩa vụ của thanh niên và chính sách của Nhà nước đối với thanh niên; quy định nguồn lực thực hiện chính sách của Nhà nước đối với thanh niên; quy định Tháng Thanh niên, đối thoại với thanh niên; quy định về chính sách của Nhà nước đối với thanh niên…và Hướng dẫn kê khai tài sản theo Nghị định số 130/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị  

Thông qua Hội nghị nhằm tiếp tục nâng cao kiến thức pháp luật, tính chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân; góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống kinh tế, văn hóa - xã hội của người dân trên địa bàn thị xã.

Lê Trọng Quốc - Phòng Tư pháp thị xã Hương Trà
Các tin khác
Xem tin theo ngày