Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 3.545.998
Truy cập hiện tại 15.923
THỂ LỆ HỘI THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI TRÊN ĐỊA BÀN CÁC XÃ, THỊ TRẤN THUỘC VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Ngày cập nhật 10/09/2023

Ngày 21 tháng 8 năm 2023, Ban Tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới ban hành Quyết định số 1862/QĐ-BTCHT về việc ban hành Thể lệ và Quy chế Hội thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới trên địa bàn các xã, thị trấn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, thể lệ Hội thi được quy định cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

1. Đối tượng tham gia là các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, học sinh và nhân dân đang công tác, làm việc, học tập, cư trú trên địa bàn 24 xã, thị trấn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Đối tượng không được tham gia dự thi: Thành viên Ban Tổ chức, Ban
Giám khảo, Tổ Chuyên viên, các bộ phận giúp việc trực tiếp trong quá trình tổ
chức Hội thi.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN THI

1. Nội dung

Nội dung Hội thi gồm có 02 phần:

a) Phần thi trắc nghiệm (phần thi bắt buộc đối với cá nhân):

- Phần này gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm (được thay đổi sau mỗi đợt thi và lựa chọn ngẫu nhiên đối với mỗi đối tượng dự thi; mỗi câu có 3 phương án A, B hoặc C và chỉ có 1 phương án đúng) và 01 câu hỏi dự đoán số người tham gia dự đoán đúng tất cả 10 câu trắc nghiệm trong mỗi đợt thi.

- Nội dung câu hỏi trắc nghiệm nằm trong danh mục các văn bản được ban hành theo Kế hoạch số ……../KH-SLĐTBXH ngày ../…/2023 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới trên địa bàn các xã, thị trấn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số

b) Phần thi xây dựng video clip (phần thi khuyến khích):

- Mỗi cơ quan, đơn vị, nhóm tác giả, cá nhân xây dựng ít nhất 01 video clip không quá 05 phút dưới dạng: phóng sự, tiểu phẩm hoặc những mô hình, sáng kiến, giải pháp,… nhằm truyền thông hiệu quả thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em. Đặc biệt là phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

- Yêu cầu các video clip phải được xây dựng trong năm 2023 và có nội dung không trùng lắp ý tưởng đối với những video clip đã được tham gia ở các cuộc thi khác hoặc đã tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng tính đến ngày 31/12/2022.

- Các cơ quan, đơn vị, cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức tham gia phần thi này gửi video clip về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội - Cơ quan Thường trực của Ban Tổ chức Hội thi trước ngày 17/9/2023 (qua ông Nguyễn Văn Anh, Thư ký Ban Tổ chức Hội thi).

2. Hình thức dự thi

- Thi trực tuyến trên Internet, được tích hợp trên Trang thông tin điện tử Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và các Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, UBND cấp huyện, cấp xã.

- Thiết bị sử dụng: Người tham gia Hội thi sử dụng một trong các thiết bị điện tử kết nối internet như: Máy tính để bàn, máy tính xách tay, ipad, điện thoại thông minh...

- Đăng nhập tham gia Hội thi: người thi sử dụng tài khoản Hue-S đã được cấp để đăng ký và đăng nhập tham gia Hội thi.

- Phần thi trắc nghiệm được công bố kết quả và trao giải hàng tuần.

- Phần thi xây dựng video clip được chấm và trao giải tại lễ tổng kết.

3. Thời gian thi

- Phần thi trắc nghiệm diễn ra trong 04 tuần, bắt đầu từ ngày 11/9/2023, kết thúc vào ngày 09/10/2023, gồm:

+ Đợt 1: Từ ngày 11/9/2023 đến hết ngày 17/9/2023.

+ Đợt 2: Từ ngày 18/9/2023 đến hết ngày 24/9/2023.

+ Đợt 3: Từ ngày 25/9/2023 đến hết ngày 01/10/2023.

+ Đợt 4: Từ ngày 02/10/2023 đến hết ngày 09/10/2023.

Mỗi tuần, 01 thí sinh chỉ được tham gia 01 lượt thi.

- Phần thi xây dựng video clip được thực hiện và gửi về Ban Tổ chức Hội thi trước ngày 09/10/2023.

4. Bài thi không hợp lệ

- Bài dự thi đăng ký tài khoản không đúng với nội dung thông tin cá nhân được quy định tại điểm 2, mục II của Thể lệ này.

- Bài dự thi không đảm bảo thời gian quy định được thiết lập trên phần mềm.

III. CÁCH TÍNH ĐIỂM, CÔNG NHẬN GIẢI THƯỞNG

1. Cách tính điểm

a) Đối với phần thi trắc nghiệm:

- Có 10 câu hỏi trắc nghiệm với tổng số điểm là 100.

- Câu hỏi dự đoán là kết quả dự đoán đúng hoặc gần đúng nhất so với số lượng người trả lời đúng tất cả 10 câu hỏi trắc nghiệm trong mỗi đợt thi.

b) Đối với phần thi xây dựng video clip:

Bài thi được tính theo thang điểm 100 và được Ban Giám khảo chấm vào cuối kỳ thi; trong đó:

- Về hình thức (30 điểm): Yêu cầu hình ảnh, âm thanh rõ nét, có tính thẩm mỹ, được dàn dựng bài bản, đầu tư nghiêm túc và dung lượng không quá 05 phút/1 video clip.

- Về nội dung (40 điểm): Nội dung tập trung đúng chủ đề theo kế hoạch, có tính mới mẻ, sáng tạo để tuyên truyền về công tác bình đẳng giới tại địa phương; thông điệp chuyển tải dễ hiểu, dễ nhớ và dễ vận dụng vào thực tế. Không vi phạm thuần phong mỹ tục, pháp luật văn hóa Việt Nam, không chứa đựng những nội dung tiêu cực về chính trị, tôn giáo. Nghiêm cấm tuyên truyền, kích động những hành vi bạo lực, tuyên truyền phản động hoặc hành vi phá hoại. Nghiêm cấm sử dụng những từ ngữ, hình ảnh, thông tin không lành mạnh, thiếu văn hóa. Ban Tổ chức có toàn quyền hủy bỏ những tác phẩm có chứa nội dung nhạy cảm hoặc ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục và văn hóa Việt Nam

- Về hiệu ứng/Hiệu quả (30 điểm): Video clip phải có tính lan tỏa tích cực, có thể sử dụng để tuyên truyền một cách thuận lợi mọi lúc, mọi nơi và dễ dàng đi vào thực tế cuộc sống.

2. Công nhận giải thưởng

Căn cứ số lượng giải thưởng để xét theo thứ tự từ cao xuống thấp:

a) Đối với giải thưởng phần thi trắc nghiệm: Căn cứ vào kết quả trả lời đúng nhiều câu hỏi trắc nghiệm nhất, sau đó xét lần lượt theo thứ tự ưu tiên:

- Kết quả dự đoán;

- Thời gian gửi bài thi.

b) Đối với giải thưởng phần thi xây dựng video clip: Căn cứ vào kết quả chấm điểm của bài thi, sau đó xếp theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp để tính giải.

c) Đối với giải thưởng tập thể: Giải thưởng tập thể chỉ được trao cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương có tham gia phần thi xây dựng video clip tuyên truyền về bình đẳng giới và nằm trong nhóm 05 cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, nhóm tác giả, cá nhân có điểm chấm cao nhất với các tiêu chí ưu tiên sau:

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương có nhiều video clip tham gia hội thi đảm bảo tiêu chí theo Thể lệ Hội thi bao gồm dự thi đối tượng tập thể hoặc cá nhân (đối với 24 UBND xã, thị trấn được tính cộng sản phẩm dự thi của cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhóm tác giả, cá nhân đóng trên địa bàn của mình).

- Có tỷ lệ người tham gia phần thi trắc nghiệm nhiều nhất (Tỷ lệ người tham gia của cơ quan, tổ chức, đơn vị: được tính là cán bộ, công chức, viên chức, hội viên của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình; Đối với địa phương: được tính là tất cả cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, học sinh của các cơ quan, tổ chức, đơn vị đóng trên địa bàn và người dân sinh sống trên địa bàn xã đó) và đạt chất lượng bài thi tốt nhất (điểm trung bình từ 80 điểm trở lên), trong đó không có cá nhân nào đạt điểm 0 tại các tuần thi trắc nghiệm.

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG VÀ TRAO GIẢI

1. Giải thưởng phần thi trắc nghiệm:

Mỗi tuần có 03 giải thưởng:

- 01 giải Nhất, trị giá 2.000.000 đồng.

- 01 giải Nhì, trị giá 1.500.000 đồng.

- 01 giải Ba, trị giá 1.000.000 đồng.

2. Giải thưởng phần thi xây dựng video clip:

Gồm có 08 giải thưởng:

- 01 giải nhất: trị giá 3.000.000 đồng.

- 02 giải nhì: trị giá 2.000.000 đồng/giải.

- 02 giải ba: trị giá 1.500.000 đồng/giải.

- 03 giải khuyến khích: trị giá 1.000.000 đồng/giải.

3. Giải thưởng tập thể:

Gồm có 05 giải thưởng cho 05 cơ quan, đơn vị, địa phương gồm:

- 01 giải nhất: trị giá 5.000.000 đồng.

- 02 giải nhì: trị giá 3.500.000 đồng/giải.

- 02 giải ba: trị giá 2.500.000 đồng/giải.

4. Tổ chức, cá nhân đạt Giải thưởng được trao Giấy chứng nhận và tiền thưởng của Ban Tổ chức Hội thi.

5. Trao giải:

Ban Tổ chức trao giải thưởng phần thi trắc nghiệm cho các cá nhân theo từng đợt thi và các giải thưởng phần thi xây dựng video clip, giải thưởng tập thể được trao tại lễ tổng kết, dự kiến diễn ra vào giữa tháng 10/2023./.

Ngọc Hiền
Các tin khác
Xem tin theo ngày