Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 3.545.998
Truy cập hiện tại 425
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy chế phối hợp thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy;...
Ngày cập nhật 31/08/2022

Ngày 23 tháng 8 năm 2022,  Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND  ban hành Quy chế phối hợp thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; người nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định hình thức, thời gian, thẩm quyền, quy trình phối hợp lập, thẩm định hồ sơ, xem xét, quyết định các biện pháp quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; biện pháp cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đối tượng áp dụng

1. Người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

2. Người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi trở lên.

3. Người hoàn thành cai nghiện ma túy trong thời gian áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy.

4. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác phối hợp quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện.

Xác định người sử dụng trái phép chất ma túy

1. Người sử dụng trái phép chất ma túy là người có hành vi sử dụng chất ma túy mà không được sự cho phép của người hoặc cơ quan chuyên môn có thẩm quyền và xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể có kết quả dương tính.

2. Xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể được thực hiện đối với người thuộc trường hợp sau đây:

- Một người có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy khi có một trong các căn cứ sau đây: Tin báo, tố giác của cá nhân, cơ quan, tổ chức đã được cơ quan có thẩm quyền tiến hành xác minh, làm rõ; Thông tin, tài liệu trong các vụ vi phạm pháp luật; Người có biểu hiện mất năng lực nhận thức hoặc kiểm soát hành vi nghi do sử dụng ma túy; Trên người, phương tiện, nơi ở của người đó có dấu vết của chất ma túy hoặc dụng cụ, phương tiện sử dụng trái phép chất ma túy; Người điều khiển phương tiện có biểu hiện sử dụng chất kích thích nghi là ma túy; Người có mặt tại các địa điểm có hành vi tổ chức, chứa chấp hoặc sử dụng trái phép chất ma túy nhưng không có lý do chính đáng; Người tự khai báo hành vi sử dụng trái phép chất ma túy; Người bị phát hiện quả tang sử dụng trái phép chất ma túy; Những căn cứ khác theo quy định của pháp luật.

- Người sử dụng trái phép chất ma túy đang trong thời hạn quản lý.

- Người đang trong thời gian bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn do có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy; đang cai nghiện ma túy; đang điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; đang trong thời hạn quản lý sau cai nghiện ma túy.

Xác định tình trạng nghiện

Cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế bao gồm:  Các trạm y tế cấp xã; Các Trung tâm y tế cấp huyện; Bệnh viện tâm thần tỉnh Thừa Thiên Huế; Cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; Các cơ sở y tế khác do Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế quy định.

Người có thẩm quyền xác định tình trạng nghiện ma túy là bác sỹ đã được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa tâm thần hoặc đa khoa hoặc chuyên khoa nội hoặc chuyên khoa y học cổ truyền. Trường hợp bác sỹ có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hoặc chuyên khoa nội hoặc chuyên khoa y học cổ truyền thì phải có chứng nhận đã hoàn thành khóa tập huấn về xác định tình trạng nghiện ma túy do cơ sở có chức năng đào tạo cấp.

Y sỹ có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh được cấp chứng chỉ về xác định tình trạng nghiện ma túy do cơ sở có chức năng đào tạo cấp trước ngày 01/01/2022, đang làm công việc xác định tình trạng nghiện ma túy được tiếp tục thực hiện việc xác định tình trạng nghiện ma túy.

Địa điểm xác định tình trạng nghiện ma túy

- Người sử dụng trái phép chất ma túy tự nguyện xác định tình trạng nghiện ma túy được lựa chọn cơ sở y tế đủ điều kiện thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy.

- Địa điểm xác định tình trạng nghiện ma túy đối với người được đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy thực hiện một trong các địa điểm sau: Trường hợp bị tạm giữ hành chính thì thực hiện tại nơi tạm giữ. Nơi tạm giữ hành chính được quy định tại khoản 4 Điều 7 của quy chế; Trường hợp hợp tác, không cần tạm giữ hành chính, Cơ quan Công an đề nghị xác định tình trạng nghiện thống nhất với cơ sở y tế lựa chọn địa điểm phù hợp để tiến hành (tại trụ sở Công an xã, trụ sở y tế xã hoặc các địa điểm khác phù hợp đảm bảo an toàn trong quá trình xác định tình trạng nghiện).

Hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy

1. Hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy thực hiện theo quy định tại các Điều 4; Điều 5; Điều 6; Điều 7 và Điều 8 Nghị định số 109/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định cở sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy.

2. Đối với người bị rối loạn tâm thần do sử dụng trái phép chất ma túy thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đang điều trị tại Bệnh viện tâm thần tỉnh, Bệnh viện có trách nhiệm xác định tình trạng sử dụng hoặc tình trạng nghiện ma túy khi có yêu cầu và gửi phiếu xác định tình trạng sử dụng hoặc tình trạng nghiện ma túy khi có yêu cầu cho Công an cấp xã nơi người đó thường trú, tạm trú hoặc cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh để phối hợp quản lý, lập hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc lập hồ sơ cai nghiện ma túy.

3. Đối với người sử dụng ma túy dẫn đến rối loạn tâm thần và mất kiểm soát hành vi hoặc đang có hành vi nguy hiểm cho xã hội thì cơ quan Công an nơi người đó thường trú, tạm trú hoặc nơi người đó đang có hành vi nguy hiểm cho xã hội phối hợp với gia đình hoặc chính quyền địa phương đưa người đó đến Bệnh viện Tâm thần tỉnh để điều trị rối loạn tâm thần đến khi bệnh nhân ổn định; đồng thời, có văn bản đề nghị Bệnh viện xác định tình trạng nghiện và tiến hành lập hồ sơ áp dụng biện pháp cai nghiện phù hợp theo quy định. Sau khi điều trị ổn định rối loạn loạn thần, Bệnh viện bàn giao lại cho địa phương nơi đã đưa đối tượng đến điều trị hoặc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh nếu là người không có nơi cư trú ổn định.

4. Đối với người nghiện ma túy đang tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, khi cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế phát hiện người đang tham gia điều trị tiếp tục sử dụng ma túy  hoặc tự ý bỏ điều trị hoặc bị chấm dứt điều trị do vi phạm các quy định về điều trị thì cơ sở điều trị nghiện thông báo cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh để phối hợp quản lý và thông báo cho cơ quan Công an cấp xã nơi người đó thường trú hoặc tạm trú để áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Ngoài ra thường xuyên phối hợp với cơ quan Công an các cấp khi có yêu cầu xác minh tình trạng điều trị của người nghiện ma túy tại cơ sở điều trị.

5. Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế có trách nhiệm lưu giữ, quản lý, cắt cơn giải độc người không có nơi cư trú ổn định; Người có nơi cư trú ổn định nhưng gia đình từ chối quản lý hoặc trong thời gian gia đình quản lý người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc để chờ làm thủ tục mà người bị đề nghị không chấp hành việc quản lý hoặc có dấu biệu bỏ trốn hoặc tiếp tục sử dụng ma túy thì cơ quan lập hồ sơ ra quyết định đưa người nghiện ma túy đang trong thời gian chờ làm thủ tục đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội để quản lý; tiến hành xác định tình trạng nghiện ma túy theo đề nghị của cơ quan lập hồ sơ và tiếp nhận người chưa thành niên liên quan đến hành vi sử dụng trái phép chất ma túy không có nơi cư trú ổn định. Nếu trong thời gian này, người bị đề nghị có biểu hiện rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng ma túy thì chuyển đến Bệnh viện Tâm thần tỉnh để điều trị. Sau khi điều trị ổn định, Trung tâm có trách nhiệm nhận lại người đó. Kinh phí điều trị người bị đề nghị xác định tình trạng nghiện do ngân sách Nhà nước trả theo quy định.

6. Tài liệu dùng làm căn cứ xác định tình trạng nghiện, bao gồm:

- Hồ sơ bệnh án đang được lưu, giữ tại Bệnh viện tâm thần Huế, Trung tâm điều trị Methadone; bản tóm tắt lý lịch người được xác định tình trạng nghiện ma túy, bản khai, bản tường trình của người đang được lập hồ sơ xác định tình trạng nghiện thể hiện các triệu chứng cai theo quy định của cơ quan có thẩm quyền; các tài liệu khác thể hiện người được lập hồ sơ xác định tình trạng nghiện phụ thuộc vào chất ma túy.

- Khi được đề nghị, các cơ quan lưu, giữ các tài liệu dùng làm căn cứ xác định tình trạng nghiện có trách nhiệm sao y cho cơ quan lập hồ sơ xác định tình trạng nghiện để đưa vào hồ sơ, gửi cơ quan y tế có thẩm quyền xác định tình trạng nghiện;

- Việc sử dụng các tài liệu được sao y phải bảo quản theo quy định của pháp luật, không để người không có trách nhiệm biết, ảnh hưởng đến công tác chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan, đơn vị liên quan; ảnh hưởng đến uy tín, danh dự người bệnh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2022 và thay thế Quyết định số 64/2019/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế phối hợp thực hiện các quy định của pháp luật về giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người nghiện ma túy và đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Thủy Phương
Các tin khác
Xem tin theo ngày