Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 3.545.998
Truy cập hiện tại 442
Các nội dung triển khai Kế hoạch hỗ trợ cung ứng, kết nối cung - cầu lao động đảm bảo nguồn lao động tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2022 - 2025
Ngày cập nhật 17/08/2022

Ngày 10 tháng 8 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 292/KH-UBND hỗ trợ cung ứng, kết nối cung - cầu lao động đảm bảo nguồn lao động tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2022 – 2025.

 

Theo đó, các nội dung triển khai Kế hoạch, cụ thể như sau:

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, của chính quyền từ tỉnh đến cơ sở

- Các cấp ủy Đảng các cấp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội, các Nghị quyết, Chỉ thị về chương trình việc làm, hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm giai đoạn 2021 - 2025.

- Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo quyết liệt việc hỗ trợ cung ứng, kết nối cung - cầu lao động giữa doanh nghiệp và người lao động đảm bảo không xảy ra tình trạng đứt gãy, thiếu hụt lao động với sự tham gia phối hợp đồng bộ của các ngành chức năng và các tổ chức chính trị xã hội.

2. Tổ chức rà soát nắm bắt nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, nhu cầu tìm kiếm việc làm của lao động

- Nắm thông tin về tình hình tuyển dụng và nhu cầu sử dụng lao động, với các thông tin cơ bản về quy mô hoạt động và nhu cầu về lao động (số lượng, trình độ, tay nghề...) theo từng quy mô, thời gian, khả năng thiếu hụt lao động và các chính sách phúc lợi của doanh nghiệp cho người lao động để thông tin, tư vấn đến người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm.

- Đối với người lao động, tổ chức nắm các thông tin cơ bản: Công việc đang làm; số lao động đang thất nghiệp, lý do thất nghiệp, thời gian thất nghiệp, công việc và nơi làm việc gần nhất trước khi thất nghiệp; nhu cầu của người lao động về đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng lao động, nhu cầu tìm kiếm việc làm mong muốn,… Ưu tiên tổ chức nắm bắt thông tin của người lao động tỉnh Thừa Thiên Huế đang tạm trú, lưu trú ở ngoại tỉnh bị mất việc làm trở về địa phương.

- Xây dựng quy chế cung cấp thông tin giữa các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các địa phương để nắm bắt thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn, doanh nghiệp chuẩn bị đi vào hoạt động, đầu tư tại tỉnh, để có kế hoạch kết nối hỗ trợ tuyển dụng lao động theo đúng nhu cầu, thời gian.

3. Giới thiệu, cung ứng lao động

- Nắm bắt thông tin thực trạng việc làm của lao động trên địa bàn, số lao động bị mất việc làm, thất nghiệp, lao động từ các tỉnh ngoài trở về địa phương có nhu cầu tìm kiếm việc làm tại tỉnh để kịp thời tư vấn hỗ trợ tạo việc hoặc vay vốn tạo việc làm mới cho người lao động và người sử dụng lao động.

- Tạo điều kiện cho người lao động chưa có việc làm, mất việc làm hoặc có việc làm nhưng việc làm không ổn định được tiếp cận và trao đổi thông tin cần thiết về nhu cầu việc làm, hỗ trợ học nghề, chuyển đổi nghề, để có cơ hội nghề nghiệp quay lại thị trường lao động.

- Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc phối hợp giữa các sở, ngành, đoàn thể  liên quan với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh nắm bắt lực lượng thanh niên sắp hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an xuất ngũ về làm việc tại địa phương, trong đó tập trung vào các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp; phối hợp tổ chức các phiên giao dịch việc làm dành riêng cho đối tượng này; lồng ghép định hướng nghề nghiệp vào chương trình học nghề của thanh niên (sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự).

- Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh thu hút, cung ứng nguồn lao động trong tỉnh đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp trên địa bàn.

4. Phát triển thị trường lao động và kết nối cung - cầu lao động 

- Tổ chức khảo sát, đánh giá, nắm bắt tình hình nhu cầu của người lao động để tư vấn giới thiệu việc làm, giới thiệu tham gia thị trường lao động; tăng cường kết nối cung - cầu, nghiên cứu tổ chức các phiên giao dịch, sàn giao dịch lưu động, trực tuyến, trực tiếp tìm kiếm việc làm cho người lao động phù hợp với tình hình hiện nay.

- Nâng cao chất lượng dự báo thị trường lao động nhằm cung cấp các thông tin về cơ hội việc làm, chỗ việc làm trống, các khóa đào tạo... giúp người lao động, nhất là lao động từ các địa phương khác về được biết tham gia.

- Thường xuyên chia sẻ thông tin để mở rộng phạm vi hoạt động cũng như nâng cao hiệu quả kết nối giữa các địa phương và doanh nghiệp, sử dụng các công cụ, phương tiện truyền thông để chuyển tải thông tin về cung - cầu lao động tạo điều kiện cho người lao động, người sử dụng lao động có nhiều cơ hội tiếp cận thông tin.

- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức kết nối cung - cầu lao động; Phát huy hiệu quả website vieclamhue.com.vn, fanpage vieclamhue trong việc cung cấp thông tin, kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn. Xây dựng phần mềm ứng dụng trên thiết bị thông minh để kết nối việc làm cho lao động xã hội được thuận lợi gắn với Hue-S; tăng cường việc kết nối, chia sẻ thông tin giữa các sở, ngành, địa phương, Trung tâm Dịch vụ việc làm với người lao động, người sử dụng lao động và cơ sở đào tạo. Thực hiện tốt việc thu thập thông tin cung - cầu lao động hằng năm và xây dựng cơ sở dữ liệu nguồn nhân lực lao động trên địa bàn tỉnh.

5. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm cho người lao động

- Xây dựng kế hoạch đào tạo nghề, chuyển đổi nghề nghiệp gắn với nhu cầu xã hội và nguyện vọng của người lao động; nâng cao chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng hiện đại, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và yêu cầu phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

- Khuyến khích các doanh nghiệp (doanh nghiệp FDI) tham gia đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động. Thực hiện ký kết và tổ chức đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động. Tổ chức đào tạo cho người lao động trên cơ sở trang thiết bị, máy móc và có thể sử dụng của doanh nghiệp. Gắn kết giữa đào tạo với giải quyết việc làm trong nước và đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thông qua các hoạt động tăng cường mối liên kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp ở trong nước và doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo nghề. Triển khai các dự án đầu tư trường nghề trọng điểm, ngành, nghề trọng điểm. Hỗ trợ hình thành các trường cao đẳng nghề chất lượng quốc gia, có đủ điều kiện tham gia hệ thống dạy nghề của các nước ASEAN.

- Tăng cường phối hợp với các trung tâm đào tạo nghề, các trường cao đẳng công nghiệp, các trường trung học nghề trong và ngoài nước để kêu gọi thành lập chi nhánh tại Huế nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho sự phát triển của tỉnh.

6. Thông tin, tuyên truyền về các chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm, hỗ trợ tuyển dụng lao động

- Hỗ trợ đưa tin, thông báo về nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng, để người lao động nắm bắt, tìm kiếm việc làm phù hợp với nguyện vọng, trình độ.

- Triển khai các giải pháp kết nối, truyền tải, chia sẻ dữ liệu về lao động, việc làm với cơ sở dữ liệu của xã, huyện, tỉnh và trung ương đảm bảo kịp thời cung cấp các thông tin thiết yếu đến với người dân. Đổi mới phương thức truyền tải, nhằm đưa thông tin về cung - cầu lao động đến với người lao động và doanh nghiệp kịp thời, chính xác.

- Tăng cường phổ biến, nâng cao nhận thức về pháp luật lao động, quan hệ lao động và trách nhiệm, lợi ích trong quan hệ lao động, nhằm tạo việc làm bền vững cho người lao động và doanh nghiệp. Hỗ trợ doanh nghiệp để xây dựng mô hình sản xuất an toàn, phục hồi sản xuất kinh doanh: hướng dẫn bảo đảm các tiêu chí an toàn, vệ sinh lao động, thực hiện các quy định của pháp luật về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, hợp đồng lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội.

- Phát huy vai trò của Trung tâm Dịch vụ việc làm trong việc tổ chức tư vấn, kết nối, giới thiệu việc làm để người lao động và người sử dụng lao động tiếp cận thông tin thị trường lao động một cách nhanh nhất, sớm nhất, hiệu quả nhất.

7. Tăng cường công tác quản lý thực hiện cung ứng, kết nối cung – cầu lao động

- Tăng cường quản lý nhà nước về lao động, việc làm ở các cấp, các ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao; giao chỉ tiêu cung ứng, kết nối giải quyết việc làm cho các cấp, các ngành phấn đấu thực hiện.

- Thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo chuyên đề, giám sát từ trên xuống, giám sát từ cơ sở, tự giám sát, thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát xử lý sai phạm pháp luật lao động, phát hiện kịp thời, giải quyết dứt điểm những hiện tượng tranh chấp giữa người lao động và người sử dụng lao động, hạn chế đến mức thấp nhất các cuộc tranh chấp lao động dẫn đến đình công, bãi công; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa tích cực tại doanh nghiệp đảm bảo việc làm và an sinh xã hội.

Ngọc Hiền
Các tin khác
Xem tin theo ngày