Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 3.545.998
Truy cập hiện tại 630
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch về tổ chức khảo sát, đánh giá hiệu quả tác động của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về cư trú trên địa bàn tỉnh năm 2022
Ngày cập nhật 04/08/2022

Ngày 28 tháng 7 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 278/KH-UBND về tổ chức khảo sát, đánh giá hiệu quả tác động của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về cư trú trên địa bàn tỉnh năm 2022.

 

Theo đó, lĩnh vực khảo sát là quy định pháp luật về cư trú.

Nội dung khảo sát, đánh giá: Nội dung pháp luật về cư trú được khảo sát, đánh giá đảm bảo thuộc nhóm tiêu chí đánh giá hiệu quả tác động của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được quy định tại Điều 8 Thông tư số 03/2018/TT-BTP, cụ thể:

- Mức độ người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tự học tập, chủ động tìm hiểu pháp luật về cư trú. 

- Mức độ người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động biết pháp luật về cư trú.

- Mức độ người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hiểu pháp luật về cư trú.

- Mức độ người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hài lòng về chất lượng hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật về cư trú. 

- Tình hình vi phạm pháp luật về cư trú trong lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi quản lý do không hiểu biết pháp luật. 

Địa điểm khảo sát, đánh giá là huyện Quảng Điền và huyện Nam Đông.

Phương thức tiến hành khảo sát: khảo sát thông qua các phương thức: Phiếu điều tra, khảo sát (tổng cộng 200 phiếu); qua công tác kiểm tra, báo cáo, theo dõi thực tế của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, theo dõi thi hành pháp luật đối với huyện Quảng Điền và huyện Nam Đông.

Tiến độ thực hiện:

- Xây dựng Kế hoạch, phương án triển khai và tiêu chí đánh giá hiệu quả tác động của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về cư trú trên địa bàn tỉnh: Tháng 7/2022. 

- Tổ chức khảo sát, đánh giá qua Phiếu khảo sát (Phụ lục được ban hành kèm theo Kế hoạch này): tháng 8-9/2022.

- Khảo sát, đánh giá qua công tác kiểm tra, báo cáo: thực hiện theo Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022.

- Tổng hợp kết quả khảo sát, điều tra: hoàn thành trước ngày 30/10/2022.

- Báo cáo kết quả khảo sát và đề xuất giải pháp (tổng hợp trong báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022): hoàn thành trước ngày 30/11/2022./.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày