Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 3.545.998
Truy cập hiện tại 831
Thừa Thiên Huế đẩy mạnh thực hiện Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030
Ngày cập nhật 27/07/2022

Ngày 25 tháng 7 năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Công văn số 538 -CV/BTGTU về việc thực hiện Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030.

 

Theo đó, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biển, đảo trong thời gian tới và thực hiện có hiệu quả Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030, tại Công văn đã đề ra một số nhiệm vụ như sau:

Các huyện ủy, thị ủy, Thành ủy Huế và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của biển và đại dương trong phát triển bền vững kinh tế biển và bảo vệ Tổ quốc. Đổi mới, đa dạng hóa hình thức và nội dung tuyên truyền, truyền thông về biển và đại dương; kết hợp truyền thông với quảng bá du lịch, các hoạt động kinh tế biển của địa phương; quan tâm hướng tới từng nhóm đối tượng, lưu ý khu vực và đối tượng đặc thù. Phát huy vai trò của các hội viên, đoàn viên các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể và người có uy tín trong cộng đồng trong công tác truyền thông; tạo phong trào toàn dân tham gia hưởng ứng các hoạt động truyền thông về biển và đại dương, gắn với các mục tiêu phát triển bền vững kinh tế biển, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Tăng cường nắm chắc tình hình; chỉ đạo tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội về các vấn đề nảy sinh liên quan đến biển, đảo. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ truyền thông gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam.

Công an tỉnh: tăng cường thông tin, tuyên truyền trên không gian mạng về bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Kịp thời phản ánh, kiến nghị xử lý những quan điểm, hoạt động, hành vi trái với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, hải đảo, cũng như luật pháp quốc tế về biển; hoạt động khai thác trái phép tài nguyên biển và vi phạm chủ quyền biển quốc gia.

Sở Tài nguyên và Môi trường: chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng cơ sở dữ liệu về biển và đại dương (tài nguyên, môi trường); hệ thống tài liệu truyền thông cụ thể về biển và đại dương. Tạo điều kiện, cung cấp thông tin về biển, đại dương, phát triển bền vững kinh tế biển để phục vụ công tác tuyên truyền, truyền thông, triển lãm.

Sở Tư pháp phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tuyên truyền, truyền thông chính sách pháp luật nhằm thông tin, phổ biến kịp thời các chính sách quan trọng về biển và đại dương.

Sở Thông tin và Truyền thông: chỉ đạo, hướng dẫn công tác thông tin, truyền thông về biển và đại dương trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện việc chuyển đổi số công tác thông tin, truyền thông về biển và đại dương. Theo dõi, tăng cường công tác quản lý Nhà nước liên quan đến việc xuất bản, phát hành các ấn phẩm, sản phẩm thông tin, truyền thông về biển, đảo trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tập huấn, phổ biến kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về thông tin, truyền thông về tình hình biển, đảo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên trên địa bàn tỉnh về công tác tuyên truyền, truyền thông về biển, đảo, đặc biệt là kiến thức về các vấn đề pháp lý trong nước và quốc tế liên quan đến biển và đại dương.

Sở Giáo dục và Đào tạo: phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về chính sách, pháp luật, kiến thức cơ bản về biển, hải đảo, đại dương cho đội ngũ giáo viên. Nghiên cứu đưa nội dung tuyên truyền, giáo dục về biển, đại dương vào chương trình các cấp học; lồng ghép tuyên truyền trong các hoạt động ngoại khóa.

Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: quan tâm dành thời lượng phát sóng, cung cấp các thông tin về biển, đại dương; triển khai sản xuất, biên tập các chuyên mục, đoạn phim, phóng sự về vẻ đẹp, tiềm năng biển Việt Nam và đầm phá Thừa Thiên Huế, về những thành tựu trong phát triển bền vững kinh tế biển của tỉnh và các địa phương, đơn vị; nghiên cứu sản xuất các sản phẩm truyền thông đa nền tảng, chất lượng cao, có thể tiếp cận và tương tác mọi lúc, mọi nơi.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày