Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 359.289
Truy cập hiện tại 2.457
1205/STP-HCTP V/v hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch đối với trường hợp Nguyễn Văn Di
Ngày cập nhật 06/07/2021

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 626/PTP-HT ngày 18/6/2021 của Phòng Tư pháp thành phố Huế về việc xin ý kiến hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến trường hợp bổ sung hộ tịch của ông Nguyễn Văn Di, định cư tại Hoa Kỳ, Sở Tư pháp có ý kiến như sau:

 

1. Về cơ sở pháp lý giải quyết

 Theo quy định tại khoản 13 Điều 4 Luật hộ tịch thì bổ sung hộ tịch là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền cập nhật thông tin hộ tịch còn thiếu cho cá nhân đã được đăng ký. Do vậy, đối với trường hợp giấy tờ hộ tịch cấp trước ngày 01/01/2016, trong biểu mẫu hộ tịch (giấy tờ hộ tịch bản chính, Sổ đăng ký hộ tịch) có phần ghi về thông tin hộ tịch nhưng còn để trống thì cơ quan đăng ký hộ tịch giải quyết yêu cầu bổ sung thông tin hộ tịch cho người dân nếu có giấy tờ, tài liệu hợp lệ chứng minh.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 thì giấy tờ hộ tịch quy định tại khoản 2 Điều 75 Luật hộ tịch có giá trị sử dụng mà không phải bổ sung thông tin hộ tịch còn thiếu so với biểu mẫu hộ tịch hiện hành. Do đó, đối với giấy tờ hộ tịch cấp trước ngày 01/01/2016 mà không có phần ghi về một số thông tin hộ tịch so với biểu mẫu hộ tịch hiện hành thì không có cơ sở để giải quyết yêu cầu bổ sung thông tin hộ tịch.

Qua xem xét, Sở Tư pháp nhận thấy Sổ đăng ký khai sinh năm 1989 lưu tại phường An Cựu, thành phố Huế thể hiện phần ghi về thông tin hộ tịch trong sổ còn để trống, do vậy, căn cứ quy định trên, Phòng Tư pháp thực hiện giải quyết yêu cầu bổ sung thông tin hộ tịch cho người dân khi có yêu cầu.

2. Về thủ tục giải quyết

Theo quy định tại khoản 1, Điều 29 Luật Hộ tịch thì: “Người yêu cầu bổ sung hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch”

Qua xem xét bản sao khai sinh của ông Nguyễn Văn Di, số 223, quyển 01 được UBND phường An Cựu sao y bản chính ngày ngày 28/9/1989, Sở Tư pháp nhận thấy ngày, tháng năm đăng ký ghi trong bản sao (ngày 29/8/1989) không đúng với ngày tháng năm đăng ký ghi trong sổ hộ tịch (ngày 22/8/1989). Tuy nhiên, bản sao có thông tin đầy đủ về người được đăng ký khai sinh (họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc, quốc tịch); có thông tin phần khai về cha, mẹ (họ và tên; dân tộc, quốc tịch, nghề nghiệp, nơi thường trú); có chức danh người ký bản sao; có con dấu của chính quyền cấp bản sao; có số, quyển và được cấp theo biểu mẫu hiện hành thời bấy giờ (năm 1989). Do vậy, bản sao khai sinh trên vẫn được xem xét là giấy tờ, tài liệu hợp lệ chứng minh việc bổ sung hộ tịch của ông Nguyễn Văn Di. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, Sở Tư pháp đề nghị Phòng Tư pháp xác minh lấy lời khai thêm của những người làm chứng, cam đoan của ông Nguyễn Văn Di về mối quan hệ cha, mẹ, con, dân tộc, quốc tịch…Kết hợp bản sao khai sinh, kết quả xác minh, nếu có cơ sở thì tham mưu UBND thành phố Huế giải quyết.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị Phòng Tư pháp báo cáo Sở Tư pháp xem xét, hướng dẫn./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày