Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 3.545.998
Truy cập hiện tại 672
Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Sở Khoa học và Công nghệ cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại Giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế
Ngày cập nhật 06/09/2023

Ngày 20 tháng 7 năm 2023, Ủy  ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 33/2023/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Sở Khoa học và Công nghệ  cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại Giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế và cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở X-quang chẩn đoán y tế trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, ủy quyền cho Sở Khoa học và Công nghệ trực tiếp giải quyết và phê duyệt 03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử như sau:

1. Cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế) cho các cơ sở X-quang chẩn đoán y tế hoạt động trên địa bàn tỉnh.

2. Cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở X-quang chẩn đoán y tế hoạt động trên địa bàn tỉnh.

3. Sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế) cho các cơ sở X-quang chẩn đoán y tế hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Quyết định cũng quy định trách nhiệm Sở Khoa học và Công nghệ:

- Tổ chức thực hiện nội dung công việc được ủy quyền theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các công việc được ủy quyền tại Quyết định này.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyền.

- Định kỳ hằng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyền tại Quyết định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 31/7/2023 và thay thế Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phân cấp cho Sở Khoa học và Công nghệ cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại Giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở X-quang chẩn đoán y tế trên địa bàn tỉnh. Thời hạn ủy quyền kể từ ngày văn bản có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2025.

Thủy Phương
Các tin khác
Xem tin theo ngày