Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 2.285.346
Truy cập hiện tại 6.438
Phát huy hơn nữa vai trò tham mưu của các cơ quan, Đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động thanh niên tình nguyện nhập ngũ năm 2023
Ngày cập nhật 27/09/2022

Ngày 17 tháng 9 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tuyển chọn và gọi công dân vào phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023.

 

Nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023; tại Chỉ thị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

- Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật Công an nhân dân năm 2018 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn và các văn bản có liên quan.

- Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị chức năng, các Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Bệnh viện đa khoa các địa phương kịp thời kiện toàn đủ số lượng, đúng thành phần Hội đồng Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; xây dựng kế hoạch tập huấn, hướng dẫn cho các địa phương tổ chức sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe cho công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ theo đúng quy định của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng. Để hạn chế bù đổi vì lý do sức khỏe, chỉ đạo Hội đồng Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự các huyện, thị xã, thành phố bổ sung xét nghiệm cận lâm sàng (siêu âm, điện tim, X quang, xét nghiệm các chất ma túy) cho 100% thanh niên trúng tuyển (chính thức, dự phòng) và chịu trách nhiệm về kết quả khám sức khỏe cho công dân nhập ngũ.

- Làm tốt công tác đăng ký, quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ, tổ chức sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho công dân chặt chẽ, nghiêm túc, xét duyệt và đồng bộ hồ sơ đúng trình tự; thực hiện niêm yết công khai trước nhân dân về chỉ tiêu, điều kiện, tiêu chuẩn tuyển quân, trường hợp tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ, danh sách công dân đủ điều kiện nhập ngũ, kết quả phân loại sức khỏe theo kết luận của Hội đồng Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, danh sách công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự sẵn sàng nhập ngũ.

- Phát huy vai trò tham mưu của các cơ quan, Đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động thanh niên tình nguyện nhập ngũ, làm tốt chính sách hậu phương quân đội, tổ chức động viên, thăm hỏi, tặng quà cho thanh niên và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức đón tiếp chu đáo quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương và tạo mọi điều kiện thuận lợi để sớm ổn định cuộc sống.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch chỉ đạo chặt chẽ cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp mình, các xã, phường, thị trấn đảm bảo 100% xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị hoàn thành chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ, đạt chất lượng cao, đúng luật, không có trường hợp bù đổi, loại trả.

- Sở Tư pháp chỉ đạo Phòng Tư pháp phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự, Công an các địa phương và các ban, ngành liên quan tổ chức tập huấn, hướng dẫn quy trình xử lý theo Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013, Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 của Chính phủ và các văn bản có liên quan đúng quy định của pháp luật. Các cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Đoàn thể các cấp phối hợp chặt chẽ, có biện pháp xử lý nghiêm đối với những trường hợp trốn, chống lệnh gọi khám, gọi nhập ngũ và các cá nhân, tập thể có hành vi cản trở việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Công an nhân dân.

- Các Sở: Thông tin và Truyền thông, Văn hóa và Thể thao, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế phối hợp UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục; đồng thời phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân và các văn bản có liên quan đến công tác tuyển quân năm 2023 bằng nhiều hình thức phong phú gắn với tuyên truyền pháp luật, phù hợp với từng địa bàn dân cư để công dân trong độ tuổi thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Công an nhân dân biết, tự giác thực hiện nghĩa vụ công dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Sau khi hoàn thành nhiệm vụ giao nhận quân năm 2023, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, khen thưởng và đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tuyển quân.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày