Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 3.545.998
Truy cập hiện tại 341
Sở Tư pháp tập huấn điểm về chính sách trợ giúp pháp lý, phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023
Ngày cập nhật 26/06/2023

Thực hiện Kế hoạch số 654/KH-STP ngày 30 tháng 3 năm 2023 của Sở Tư pháp về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023, nhằm triển khai có hiệu quả thực hiện nội dung số 3, Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 10 của Chương trình về: “Tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý chất lượng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”; ngày 13 tháng 6 năm 2023, Sở Tư pháp phối hợp với Ủy ban nhân dân thị trấn A Lưới, tổ chức Hội nghị tập huấn điểm về tiếp cận trợ giúp pháp lý và phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại thị trấn A Lưới, huyện A Lưới. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Thanh Sơn – Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì với sự tham dự của gần 80 đại biểu là các trưởng thôn/bản, người có uy tín trong cộng đồng, các già làng, hòa giải viên ở cơ sở và bà con Nhân dân sinh sống trên địa bàn thị trấn A Lưới.

 

Tại Hội nghị, các Báo cáo viên đã trình bày 03 chuyên đề, gồm: Chuyên đề giới thiệu các chính sách trợ giúp pháp lý, chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm giai đoạn 2021- 2025 (bao gồm các chính sách hỗ trợ như: Hỗ trợ chuyển đổi nghề; hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán; hỗ trợ các hoạt động nâng bước em tới trường;hỗ trợ người lao động thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số sinh đẻ an toàn và chăm sóc sức khoẻ trẻ em; hỗ trợ phát triển sản xuất và sinh kế). Chuyên đề quy định pháp luật về phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, kết hôn trái pháp luật và chuyên đề pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực phụ nữ, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Thông qua Hội nghị đã triển khai chất lượng mục tiêu bảo đảm công bằng trong tiếp cận chính sách, pháp luật của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hướng dẫn xây dựng các mô hình điểm giúp đồng bào kịp thời tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý chất lượng để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp; qua đó, góp phần vào công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện A Lưới đi vào thực chất, bền vững./.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày