Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 1.660.705
Truy cập hiện tại 2.020
Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích hướng tới kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Tổ chức trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách
Ngày cập nhật 09/03/2022

Ngày 08 tháng 02 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 157/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích hướng tới kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Tổ chức trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách (06/9/1997-06/9/2022).

 

Mục đích của đợt thi đua nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ làm công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) từ Trung ương đến địa phương về truyền thống 25 năm hình thành và phát triển của hệ thống TGPL; tạo không khí phấn khởi ra sức thi đua, quyết tâm sáng tạo, vượt khó của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động công tác trong hệ thống TGPL, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TGPL, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời qua đợt thi đua, kịp thời phát hiện, biểu dương các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đợt thi đua cao điểm lập thành tích hướng tới kỷ niệm 25 năm ngày thành lập tổ chức TGPL tập trung vào các nhiệm vụ và tiêu chí như sau:

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn. Tăng cường lãnh đạo quản lý, chỉ đạo, điều hành về trợ giúp pháp lý. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các văn bản: Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về đẩy mạnh mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2030 và các văn bản hướng dẫn khi được ban hành; các Chương trình mục tiêu quốc gia có nội dung TGPL sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 03/03/2021.

Tập trung thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động TGPL. Các tập thể và công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống TGPL bám sát mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ năm 2022, nỗ lực sáng tạo, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trong đó, tập trung nguồn lực thực hiện vụ việc TGPL chú trọng các vụ việc tham gia tố tụng, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người được TGPL với chất lượng tốt nhất.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động truyền thông về TGPL. Mở đợt cao điểm truyền thông sâu rộng về truyền thống của TGPL, về quá trình hình thành, phát triển, vị trí, vai trò, nhiệm vụ và những đóng góp của công tác TGPL vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương. Xây dựng các chuyên trang, mở chuyên mục kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Tổ chức TGPL trên Trang Thông tin điện tử về TGPL Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Trang Thông tin điện tử của Sở Tư pháp, Báo Pháp luật Việt Nam và trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương. Thực hiện việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý điều hành công tác TGPL.

- Triển khai các hoạt động thi đua, công tác khen thưởng và hoạt động khác. Tổ chức triển khai thiết thực, hiệu quả phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025 của Bộ Tư pháp “Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao” và tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” và phong trào “Cả nước chung sức vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, kịp thời động viên, khuyến khích công chức, viên chức, người lao động công tác trong hệ thống TGPL giữ gìn phẩm chất đạo đức, gương mẫu, tận tuỵ với công việc, có tinh thần trách nhiệm cao và bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Kịp thời phát hiện các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, cách làm hay trong đợt thi đua để đề xuất khen thưởng. Tích cực hưởng ứng, triển khai thực hiện kịp thời, thiết thực, hiệu quả các hoạt động hướng tới Lễ Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Tổ chức TGPL cho người nghèo và đối tượng chính sách (06/9/1997 – 06/9/2022) theo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 1918/QĐ-BTP ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Đối tượng thi đua là các tập thể và cá nhân, gồm: Cục Trợ giúp pháp lý, các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, Trung tâm TGPL nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tập thể nhỏ (phòng và tương đương) của Cục Trợ giúp pháp lý, Sở Tư pháp; tập thể có liên quan đến hoạt động TGPL; công chức, viên chức, người lao động đang công tác, làm việc tại các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, Trung tâm TGPL nhà nước các tỉnh, thành phố Trực ương; các cá nhân có đóng góp tích cực cho các hoạt động kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Tổ chức TGPL cho người nghèo và đối tượng chính tại các đơn vị thuộc Bộ.

Thời gian thực hiện đợt cao điểm thi đua trong 6 tháng đầu năm 2022; tổ chức tổng kết, xét khen thưởng trước ngày 30/8/2022./.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày