Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 1.660.705
Truy cập hiện tại 1.585
Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Tổ chức Trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách (06/9/1997 - 06/9/2022)
Ngày cập nhật 25/02/2022

Ngày 22 tháng 02 năm 2022, Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 264/KH-STP về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Tổ chức Trợ giúp pháp lý (sau đây gọi tắt là TGPL) cho người nghèo và đối tượng chính sách (06/9/1997-06/9/2022).

 

Các hoạt động kỷ nhiệm nhằm giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng tự hào nghề nghiệp, đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động sáng tạo, vượt qua khó khăn, thử thách của viên chức và người lao động trong hệ thống TGPL; phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của Ngành Tư pháp; góp phần khẳng định vị trí, vai trò của công tác TGPL trong việc bảo đảm quyền được TGPL của người được TGPL, bảo vệ các quyền con người, đặc biệt là bảo vệ người nghèo, người có công với cách mạng, người yếu thế trong xã hội.

Kế hoạch nêu rõ nội dung các hoạt động, gồm:

- Tổ chức triển khai các hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực TGPL tại tỉnh Thừa Thiên Huế với chủ đề “Thi đua lập thành tích xuất sắc trong công tác TGPL chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Tổ chức TGPL” (06/9/1997-06/9/2022). Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 25/10/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về triển khai thi hành Luật TGPL năm 2017; Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2030 và các văn bản hướng dẫn thi hành; các Chương trình mục tiêu quốc gia có nội dung TGPL sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Chiến lược quốc gia bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ. Có giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động TGPL; tập trung nguồn lực thực hiện vụ việc TGPL, chú trọng các vụ việc tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng; thực hiện vụ việc với chất lượng tốt nhất, hiệu quả, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người được TGPL; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động TGPL.

- Trong công tác truyền thông, chú trọng truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng thông qua các hình thức: Cung cấp tin, bài; phối  hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền sâu rộng về truyền thống TGPL; quá trình hình thành, phát triển, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và những đóng góp của công tác TGPL vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, gắn với tuyên truyền về Luật TGPL năm 2017; viết bài cho các chuyên trang, chuyên mục kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Tổ chức TGPL trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp tỉnh và trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương. Tham gia với Báo Pháp luật Việt Nam, Cục Trợ giúp pháp lý viết bài về quá trình hình thành, phát triển, những thành tựu, kinh nghiệm trong công tác TGPL tại tỉnh Thừa Thiên Huế cho Chuyên trang “25 năm - một chặng đường xây dựng và phát triển hệ thống tổ chức TGPL Việt Nam”.

- Phát động phong trào thi đua: Hưởng ứng phong trào thi đua cao điểm theo chuyên đề. Tập thể, cá nhân Trung tâm TGPL Nhà nước tích cực hưởng ứng phong trào thi đua do Cục TGPL phát động với Chủ đề: Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Tổ chức TGPL (06/9/1997-06/9/2022). Đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu, xuất sắc, có nhiều thành tích trong công tác TGPL nhân dịp kỷ niệm 25 Ngày thành lập Tổ chức TGPL.

- Tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Tổ chức TGPL (06/9/1997-06/9/2017) kết hợp với việc thực hiện sơ kết Luật TGPL năm 2017, các hoạt động chuyên môn, đánh giá thành tựu, thi đua khen thưởng phù hợp với điều kiện tình hình dịch bệnh Covid 19 và điều kiện của đơn vị.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày