Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 359.289
Truy cập hiện tại 3.208
Sở Tư pháp Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về năm 2021
Ngày cập nhật 09/04/2021

Ngày 06 tháng 4 năm 2021, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 617/STP-KH về tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về năm 2021.

 

Theo đó, Kế hoạch nhằm triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp liên quan để giúp đỡ, tư vấn, hỗ trợ về pháp lý giấy tờ liên quan cho nạn nhân bị mua bán trở về; 100% các trường hợp là người bị mua bán trở về được cung cấp các dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí của Nhà nước khi có yêu cầu. Công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về phải được triển khai cụ thể, thường xuyên; đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống mua bán người, phù hợp với từng địa phương, vùng miền, giới tính, vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Việc thực hiện công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về được lồng ghép với các hoạt động thực hiện các Đề án, Kế hoạch của Sở Tư pháp.

Đồng thời, Kế hoạch cũng đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức thực hiện, cụ thể như sau:

- Tổ chức các biện pháp phòng ngừa xã hội: tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tội phạm mua bán người trong toàn xã hội; phối hợp hoạt động tuyên truyền phòng chống mua bán người với phòng chống mại dâm nhằm thay đổi hành vi tại cộng đồng;

- Hỗ trợ tài liệu cho các đối tượng thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và Nhân dân thông qua hình thức cấp phát miễn phí để tổ chức tuyên truyền pháp luật, kỹ năng phòng ngừa các chính sách liên quan đến việc tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về;

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên Đài Phát thanh, Truyền hình tỉnh, trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp, Chuyên trang phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Bản tin Tư pháp…..;

- Tuyên truyền thông qua “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho chủ thể thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên sâu theo từng chuyên đề, lĩnh vực nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng truyền thông, vận động, tư vấn;

- Triển khai các hoạt động trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật: hướng dẫn triển khai các hoạt động cung cấp dịch vụ bảo vệ nạn nhân bị mua bán người; tăng cường hướng dẫn, thường xuyên kiểm tra đối với tổ chức và các hoạt động trợ giúp pháp lý; bố trí đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý cho nạn nhân được trang bị đồng bộ các kỹ năng chuyên sâu về tư vấn, bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các nạn nhân tại các cơ quan tiến hành tố tụng;

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác nuôi con nuôi, cho nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài: quản lý chặt chẽ, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kết hôn, nuôi con nuôi nhằm tránh việc lợi dụng các hoạt động này để mua bán người./.

 

Ngọc Hiền
Các tin khác
Xem tin theo ngày