Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 176.500
Truy cập hiện tại 403
Sở Tư pháp Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch cai nghiện phục hồi đối với người nghiện ma túy năm 2021
Ngày cập nhật 09/04/2021

Ngày 05 tháng 4 năm 2021, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 602/STP-KH về cai nghiện phục hồi đối với người nghiện ma túy năm 2021.

 

Theo đó, Kế hoạch nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy nhằm nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật của công dân về bảo vệ an ninh trật tự, xã hội; giảm thiểu tác hại của ma túy đối với đời sống xã hội; giảm tội phạm liên quan đến mại dâm, ma túy. Việc thực hiện cai nghiện phục hồi đối với người nghiện ma túy được lồng ghép với các hoạt động thực hiện các Đề án, Kế hoạch của Sở Tư pháp.

Kế hoạch cũng đề ra các nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức thực hiện như sau:

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 254/KH-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Kế hoạch số 127-KH/TU ngày 8 tháng 10 năm 2019 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy;

- Hỗ trợ tài liệu cho các đối tượng thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và Nhân dân thông qua hình thức cấp phát miễn phí để nâng cao nhận thức cho người dân về phòng, chống ma túy và cai nghiện phục hồi đối với người nghiện ma túy;

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện phục hồi đối với người nghiện ma túy; trên Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh, Truyền hình tỉnh, trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp, Chuyên trang phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Bản tin Tư pháp …;

- Tuyên truyền thông qua “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho chủ thể thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật./.

 

Ngọc Hiền
Các tin khác
Xem tin theo ngày