Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 3.110.379
Truy cập hiện tại 4.535
HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH THỪA THIÊN HUẾ: PHÁT ĐỘNG CUỘC THI TRỰC TUYẾN TRONG HỌC SINH, SINH VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
Ngày cập nhật 01/09/2023

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả và chất lượng của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng các hình thức đa dạng, phong phú; đồng thời đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), qua đó đưa Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trở thành cuộc thi thường niên, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật trong học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh Thừa Thiên Huế phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường và quy tắc ứng xử trong trường học” và “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ” trong học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là các Cuộc thi).Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả và chất lượng của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng các hình thức đa dạng, phong phú; đồng thời đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), qua đó đưa Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trở thành cuộc thi thường niên, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật trong học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh Thừa Thiên Huế phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường và quy tắc ứng xử trong trường học” và “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ” trong học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là các Cuộc thi).

Cuộc thi dành cho các đối tượng là học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Trung cấp, Cao đẳng và Đại học; học viên tại các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thuộc quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thời gian diễn ra Cuộc thi bắt đầu từ 00 giờ 00 phút ngày 11/9/2023 đến 24 giờ 00 phút ngày 30/9/2023. Mỗi cuộc thi gồm 13 giải thưởng, trong đó có 11 giải cá nhân và 02 giải tập thể.

Nhằm đảm bảo Cuộc thi được diễn ra thuận lợi, thành công, thu hút sự tích cực hưởng ứng tham gia đông đảo của các đối tượng là học sinh, học viên, sinh viên, Ban Tổ chức Cuộc thi kính đề nghị:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Đại học Huế: Chỉ đạo các đơn vị trường học, trung tâm trực thuộc Sở tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi; có hình thức lồng ghép, phổ biến, triển khai Cuộc thi phù hợp điều kiện và các hoạt động khác của nhà trường. Lựa chọn từ 2 - 3 đơn vị trường học, Trung tâm đại diện cho các Khối: Đại học, Trung học phổ thông, Trung học cơ sở, Trung tâm (khối học viên, học sinh) để tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trong ngày 11/9/2023.

2. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Tư pháp kết nối các đường dẫn Cuộc thi trên website, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham dự.

3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế, Văn phòng Báo Pháp luật Việt Nam khu vực Bình Trị Thiên: quan tâm, tạo điều kiện, tích cực truyền thông về Cuộc thi trên sóng truyền hình, truyền thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình; giới thiệu về thông tin, Thể lệ Cuộc thi trên báo giấy, báo điện tử.

4. Hội đồng Phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật các huyện, thị xã, thành phố Huế: Chỉ đạo các thành viên Hội đồng tổ chức các hoạt động (phát hành văn bản, đăng tải tin bài,...) nhằm truyền thông, phát động Cuộc thi tại địa phương.

Thể lệ Cuộc thi hiện đã được được đăng tải đầy đủ tại Trang Thông điện tử Sở Tư pháp: https://stp.thuathienhue.gov.vn/ và Trang Thông tin phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh: https://stp.thuathienhue.gov.vn/?gd=26 hoặc Fanpage Pháp luật với Cuộc sống.

(Đăng tải toàn văn Thông báo phát động Cuộc thi của Hội đồng PBGDPL tỉnh)./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày