Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 3.110.379
Truy cập hiện tại 3.014
Phổ biến, giáo dục pháp luật quaTrang Fanpage Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế thu hút nhiều lượt người theo dõi
Ngày cập nhật 19/08/2022

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022, ngày 12 tháng 8 năm 2022, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 tại Sở Khoa học và Công nghệ, do đồng chí Nguyễn Văn Hưng – Phó Giám đốc Sở Tư pháp – Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh làm Trưởng đoàn.

 

Đoàn kiểm tra đánh giá cao và ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở Khoa học và Công nghệ; Lãnh đạo Sở đã quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật; ban hành khá đầy đủ kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật chung trong toàn ngành; tuyên truyền, phổ biến pháp luật các lĩnh vực về hoạt động khoa học và công nghệ, công nghệ, phát triển thị trường công nghệ, an toàn, bức xạ hạt nhân, sở hữu trí tuệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

Nội dung phổ biến pháp luật tập trung vào các nhóm: Văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành hoặc có hiệu lực trong năm; văn bản quy phạm pháp luật phục vụ nhiệm vụ chính trị của cơ quan, của ngành (Các văn bản, quy định liên quan đến khoa học và công nghệ, phát triển thị trường công nghệ, đo lường, chất lượng, sở hữu trí tuệ…); tiếp tục tuyên truyền nội dung Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Công văn số 2104-CV/TU, ngày 09/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 217/KH-UBND ngày 16/11/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020.

Áp dụng nhiều hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Cụ thể như:  đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Y tế, các Trung tâm Y tế cấp huyện, các đơn vị trực thuộc thông qua các buổi học Nghị quyết, các đợt họp giao ban, hội nghị triển khai, Trang Thông tin điện tử Sở, Fanpage Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức các cuộc kiểm tra chuyên ngành, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất tại các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh…, thông qua đó đã lồng ghép tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật đến với các tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Đối với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị tập huấn phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, buổi lễ lồng ghép tuyên truyền các chính sách về phát triển thị trường khoa học và công nghệ (phối hợp với Phòng Kinh tế và hạ tầng các huyện tổ chức 05 Hội nghị tập huấn phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa cho hơn 250 doanh nghiệp, cơ sở, các hộ tiểu thương; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Lễ Khai mạc “Ngày hội Cố đô khởi nghiệp, triển lãm sản phẩm khởi nghiệp”, qua đó, lồng ghép tuyên truyền, phổ biến về các chính sách về phát triển thị trường khoa học và công nghệ)…

Đặc biệt, Sở đã chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật qua Trang Thông tin điện tử của Sở, qua mạng xã hội: Facebook, Zalo. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật qua Trang Fanpage Sở Khoa học và Công nghệ thu hút nhiều lượt người theo dõi với số lượng là 4.300 người, hàng ngàn lượt thích, chia sẻ... Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Sở Khoa học và Công nghệ./.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày