Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 3.545.998
Truy cập hiện tại 514
Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng công tác Chuẩn tiếp cận pháp luật tại xã điểm năm 2022
Ngày cập nhật 04/08/2022

Ngày 28 tháng 7 năm 2022, tại Hội trường nhà văn hóa liên thôn, Sở Tư pháp phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Hương Hữu tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng công tác Chuẩn tiếp cận pháp luật tại xã được chọn làm điểm năm 2022. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hưng – Phó Giám đốc Sở Tư pháp và các đại biểu là lãnh đạo, công chức, đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở và người có uy tín trong cộng đồng dân cư trên địa bàn xã.

 

Xã Hương Hữu là xã đặc biệt khó khăn thuộc huyện Nam Đông (xã thuộc khu vực III). Trong năm 2021 vừa qua, xã đã đạt 15/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, trong đó có tiêu chí về chuẩn tiếp cận pháp luật. Bên cạnh 04 tiêu chí chưa đạt, vẫn còn tồn tại một số tiêu chí đã đạt nhưng chưa thực sự bền vững. Với mục đích hướng dẫn, triển khai thực hiện và phổ biến một số nội dung mới, trọng tâm của Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, người có uy tín trong cộng đồng dân cư của xã Hương Hữu, tại Hội nghị, các báo cáo viên pháp luật đã trình bày chuyên đề liên quan đến thực hiện tiêu chí 2 về tiếp cận thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật và tiêu chí 3 về hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý.

Với chuyên đề “Kỹ năng hòa giải ở cơ sở có yếu tố nhạy cảm giới”, các hòa giải viên ở cơ sở được tiếp cận và trang bị các kiến thức pháp luật, nhận thức các vấn đề về giới, bình đẳng giới, giúp các hòa giải viên đề xuất được những giải pháp, phương án phù hợp, góp phần giảm thiểu sự bất bình đẳng giới và phân biệt đối xử về giới. Qua đó, cách tiếp cận, giải quyết vụ việc trên cơ sở có hiểu biết về giới và bình đẳng giới cũng sẽ góp phần tăng hiệu quả của hoạt động hòa giải ở cơ sở cũng như bảo đảm tính bền vững của kết quả hòa giải thành.

Một trong những chỉ tiêu thuộc tiêu chí đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở là triển khai các hình thức, mô hình thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả tại cơ sở. Theo đó, hình thức, mô hình thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả tại cơ sở là hình thức, mô hình có từ 80% trở lên ý kiến của đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, đại diện các thôn, tổ dân phố xác nhận mô hình đó hiệu quả, phù hợp trong truyền tải thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật, được triển khai trên toàn địa bàn, duy trì thường xuyên, liên tục và có khả năng nhân rộng. Để triển khai đạt chỉ tiêu trên, tại Hội nghị, báo cáo viên pháp luật đã giới thiệu một số mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật được đánh giá là hiệu quả và nhân rộng trên thực tiễn gồm tủ sách pháp luật và câu lạc bộ pháp luật.

Đồng chí Nguyễn Văn Hưng – Phó Giám đốc Sở Tư pháp đã giới thiệu nội dung Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Theo đó, Đề án được triển khai với ý nghĩa nhằm góp phần ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia để phục vụ các nhóm tiện tích về phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư...

Hội nghị cơ bản đã đáp ứng nhu cầu tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức pháp luật thiết thực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở của đội ngũ hòa giải viên, tuyên truyền viên cấp xã; qua đó giúp triển khai nhiệm vụ đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới có hiệu quả, cũng như tiếp tục nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật của người dân xã Hương Hữu, huyện Nam Đông.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày