Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 3.387.603
Truy cập hiện tại 23.197
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 tại Uỷ ban nhân dân huyện Quảng Điền
Ngày cập nhật 04/08/2022

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngày 29 tháng 7 năm 2022, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh kiểm tra tại huyện Quảng Điền với các nội dung: công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật trong năm 2022.

 

Đoàn kiểm tra đánh giá cao và ghi nhận những kết quả đạt được trong các mặt công tác của huyện Quảng Điền, đặc biệt là công tác chỉ đạo và triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật.

UBND huyện đã chú trọng tuyên truyền, phổ biến nội dung những văn bản pháp luật mới ban hành, những quy định pháp luật có liên quan trực tiếp đến người dân. Đặc biệt, huyện chú trọng lựa chọn nội dung ngắn gọn, có trọng tâm trọng điểm phù hợp với từng nhóm đối tượng. Bên cạnh nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật được đa dạng hóa: Hội nghị phổ biến các văn bản pháp luật mới cho cán bộ, công chức, viên chức, Trang thông tin điện tử, tài liệu, lồng ghép qua các đợt triển khai chính sách cho bà con nhân dân hoặc các cuộc họp dân, đài truyền thanh, loa truyền thanh ở cơ sở  (thông qua hệ thống truyền thanh của huyện đã duy trì chuyên mục “Tìm hiểu pháp luật”, “Hỏi đáp pháp luật” thời lượng phát sóng từ 10 đến 15 phút vào các ngày thứ 6 hàng tuần)… Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, cụ thể: Công an huyện đã kết nối nhóm zalo về trình báo tội phạm, nắm bắt thông tin tại địa phương.

Trong công tác hòa giải ở cơ sở, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho hòa giải viên; thực hiện củng cố, kiện toàn Tổ hòa giải ở cơ sở, hiện nay, toàn huyện có 95 Tổ hòa giải với 569 hòa giải viên ở cơ sở. Số vụ việc tiếp nhận hòa giải trong 6 tháng đầu năm 2022 là 48 vụ việc (số vụ việc hòa giải thành 11 vụ, số vụ việc hòa giải không thành 35, số vụ việc chưa giải quyết xong 02 vụ)

UBND huyện đã tổ chức lồng ghép triển khai thực hiện Quyếtđịnh 25/2021/QĐ- TTg gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao như: tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến, tuyên truyền để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện; tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý, tham mưu công tác đánh giá, công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hướng dẫn, đề ra giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật theo trách nhiệm và phạm vi quản lý của các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương; thực hiện nhiệm vụ đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thực hiện theo quy định.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, khó khăn như: kỹ năng tuyên truyền, PBGDPL của một số Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật còn hạn chế; tỷ lệ hòa giải thành chưa cao (dưới 80%); công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, ban, ngành trong triển khai xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật có lúc thiếu kịp thời, đồng bộ... Từ thực tiễn này, huyện kiến nghị Đoàn kiểm tra có giải pháp hỗ trợ, như: tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở; hỗ trợ tài liệu (tăng số lượng tờ gấp cấp phát cho địa phương)…

Đánh giá cao kết quả đạt được cũng như ghi nhận khó khăn, kiến nghị của huyện Quảng Điền, thay mặt Đoàn Kiểm tra, đồng chí Nguyễn Văn Hưng - Phó Giám đốc Sở Tư pháp – Trưởng Đoàn đề nghị đảng ủy, lãnh đạo huyện Quảng Điền tiếp tục quan tâm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật, phát huy thành tích đạt được, xây dựng giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền. Trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chú trọng việc phổ biến thêm các chủ trương, chính sách, văn bản của tỉnh và huyện ban hành; phối hợp, chỉ đạo các trường học trên địa bàn huyện tham gia Cuộc thi trực tuyến “tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy trong học sinh, sinh viên” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; tổng kết 10 năm triển khai thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật bằng hình thức phù hợp; tiếp tục chú trọng tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ báo cáo viên cấp huyện, tuyên truyền viên cấp xã và hòa giải viên ở cơ sở; chú trọng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật./.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày