Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 359.289
Truy cập hiện tại 2.629
Khối Văn phòng Sở Tư pháp quyết tâm thực hiện thắng lợi phong trào thi đua “Ngành Tư pháp đoàn kết, hành động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao” năm 2021
Ngày cập nhật 20/01/2021

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ và Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13 tháng 01 năm 2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Ngày 15 tháng 01 năm 2021, cơ quan Sở Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với Công đoàn cơ sở thành viên 1 tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021; tham dự Hội nghị có Đào Chuẩn – Giám đốc Sở, các đồng chí Phó Giám đốc Sở cùng toàn thể công chức, người lao động Khối Văn phòng Sở.

 

Hội nghị đã nghe các báo cáo kết quả kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020, nhiệm vụ năm 2021; báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020, phát động phong trào thi đua năm 2021 của Công đoàn cơ sở thành viên 1; báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, báo cáo công khai tài chính năm 2020 và bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2023.

Để phát huy dân chủ trong hoạt động của cơ quan Sở, đã có các ý kiến của công chức, người lao động tham gia thảo luận về các báo cáo, bàn các giải pháp nâng cao chất lượng công việc, nâng cao đời sống của công chức, người lao động trong cơ quan,…

Ngoài ra, Hội nghị đã công bố và trao Quyết định công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho 06 cá nhân; khen thưởng 01 tập thể và 06 cá nhân thuộc Khối Văn phòng Sở có thành tích trong công tác năm 2020.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2021, Hội nghị đã thông qua Nghị quyết với quyết tâm hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác năm 2021, trong đó tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định trong Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2021, xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, có tính khả thi cao, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, chương trình công tác của Ngành Tư pháp. Phát động phong trào thi đua trong công chức, người lao động với chủ đề “Ngành Tư pháp đoàn kết, hành động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao”./.

 

Thiên An
Các tin khác
Xem tin theo ngày