Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 158.797
Truy cập hiện tại 1.065
Hội nghị trực tuyến triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp
Ngày cập nhật 22/12/2020

Ngày 18 tháng 12 năm 2020, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp. Điểm cầu trung ương tại Bộ Tư pháp do Thứ trưởng Phan Chí Hiếu chủ trì. Điểm cầu địa phương tại Thừa Thiên Huế do đồng chí Đào Chuẩn – Giám đốc Sở Tư pháp – chủ trì. Báo cáo dẫn đề tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Mai - Phó Cục trưởng phụ trách Cục Bổ trợ Tư pháp đã nêu rõ những kết quả đạt được trong công tác giám định tư pháp kể từ khi Luật Giám định tư pháp có hiệu lực (ngày 01/01/2013). Theo đó, hoạt động giám định tư pháp đã trợ giúp, tạo điều kiện cho hoạt động tư pháp tiến hành thuận lợi, nhanh chóng, khách quan, chính xác bằng việc cung cấp hồ sơ, chứng cứ, phản biện cho quá trình điều tra, truy tố, xét cử; đồng thời, giúp cho tổ chức, cá nhân bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Báo cáo cũng nêu rõ các nội dung dược sửa đổi, bổ sung của Luật Giám định tư pháp.

 

Tại Hội nghị đã có 06 tham luận và 07 ý kiến trao đổi của các bộ, ngành, địa phương về các vấn đề liên quan đến công tác này. Hầu hết các ý kiến đều đánh giá cao vai trò, vị trí của hoạt động giám định tư pháp đới với hoạt động tố tụng. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng nêu những khó khăn vướng mắc trong thực tế cần giải pháp tháo gỡ.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu nêu rõ các bộ, ngành, địa phương cần triển khai thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ các nội dung trong Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 1450/QĐ-TTg.

Thứ trưởng đánh giá cao sự quan tâm của các bộ, ngành, địa phương đối với công tác giám định tư pháp và đề nghị cần nghiên cứu, quán triệt các nội dung sửa đổi, bổ sung của Luật Giám định tư pháp để triển khai thi hành có hiệu quả các quy định của Luật này, đáp ứng yêu cầu đặt ra của hoạt động tư pháp./.

 

Trương Thị Xuân Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày