Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 176.500
Truy cập hiện tại 389
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh được Khối thi đua Nội chính tỉnh bình xét, suy tôn đề nghị tặng Cờ Thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2020
Ngày cập nhật 11/12/2020

Ngày 08 tháng 12 năm 2020, tại Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế, Khối Thi đua Nội chính tỉnh đã tổ chức tổng kết phòng trào thi đua năm 2020, tham dự Hội nghị có Lãnh đạo các cơ quan thành viên của Khối gồm: Cục Hải quan tỉnh - Trưởng khối, Trại giam Bình Điền - Phó Trưởng Khối, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và Sở Tư pháp.

 

Năm 2020, các cấp ủy Đảng, Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Khối thi đua Nội chính đã chủ động thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 17/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” gắn với Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 22/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2020 và các văn bản liên quan về thi đua, khen thưởng. Các cơ quan, đơn vị trong Khối đã thực hiện tốt phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thông mới”, “Chủ nhật xanh”, các hoạt động tình nghĩa, uống nước nhớ nguồn, các hoạt động chung sức vì cộng đồng, giúp đỡ đồng bào bị bão, lụt... chủ động xây dựng kế hoạch, có biện pháp, chương trình hành động thiết thực hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, kết quả phong trào thi đua của 10 đơn vị trong Khối Nội chính năm 2020 đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh nhà.

Tại Hội nghị thống nhất suy tôn và đề nghị Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh xét tặng Cờ Thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2020 cho 02 tập thể Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh.

Ngoài ra, Hội nghị đã tổ chức bàn giao nhiệm vụ Trưởng khối thi đua năm 2021 cho Trại Giam Bình Điền và Phó trưởng khối là Tòa án nhân dân tỉnh.

 

Thiên An
Các tin khác
Xem tin theo ngày