Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 3.576.239
Truy cập hiện tại 7.154
Trợ giúp pháp lý
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (được ban hành theo Quyết định số 263/QĐ-TTg...
 Công tác củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước (Trung...
Thực hiện Kế hoạch số 654/KH-STP ngày 30 tháng 3 năm 2023 của Sở Tư pháp về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia...
Ngày 09 tháng 01 năm 2023, Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 44 /KH-STP về đánh giá...
Thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý, Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp...
Thực hiện Kế hoạch số 108/KH-TGPL ngày 08 tháng 9 năm 2022 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý, từ ngày 14 –...
Ngày 16/5/2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 1179/QĐ-BTP về việc ban hành Tiêu chí xác định...
Trợ giúp pháp lý (TGPL) là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, là một lĩnh vực hoạt động mang tính...
Thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý; Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp...
Ngày 04 tháng 4 năm 2012, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 136/KH-UBND trợ giúp người khuyết tật tỉnh...
Các tin khác
Xem tin theo ngày