Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp
Tin mới - Tin đọc nhiều
Tin mới
Tin nổi bật
Tin mới
Ngày 05 tháng 8 năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh...
Ngày 31 tháng 07 năm 2014 Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2014/NĐ-CP  quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy...
Ngày 07 tháng 7 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản, Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 8 năm 2014.
Trong khuôn khổ Chương trình Đối tác Tư pháp do Liên minh Châu Âu (EU), Thụy Điển và Đan Mạch tài trợ (Dự án JPP), ngày 22 tháng 8 năm 2014 Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo “Xây dựng tiêu chí kiểm soát chất...
Ngày 07 tháng 8 năm 2014, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND quy định về tổ chức đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe hạng A1 cho người khuyết tật, đồng...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.003.502
Lượt truy cập hiện tại 1.181
Ngày 05 tháng 8 năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định có hiệu lực thi hành sau...
Ngày 07 tháng 7 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản, Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 8 năm 2014.
Ngày 31 tháng 07 năm 2014 Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2014/NĐ-CP  quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy . Nghị định này có hiệu lực thi hành...
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất tại các phường: Phú...
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện...
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành...
Trước yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong hội nhập và phát triển đất nước, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về "Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020" và những văn bản chỉ đạo định hướng chiến lược của Đảng và Nhà...
Ngày 11  tháng  6  năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 69/KH-UBND tổ chức triển khai rà soát, lập danh mục đề xuất văn bản quy phạm pháp luật cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với quy định của Hiến...
Nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở, Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở, Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế...