Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp
Tin mới - Tin đọc nhiều
Tin mới
Tin nổi bật
Tin mới
Ngày 26 tháng 09 năm 2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2014/NĐ-CP quy định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2014.
Ngày 16 tháng 9 năm 2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 26/2014/TT-NHNN Quy định về việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tái cấp vốn đối với các tổ chức tín dụng bằng đồng Việt Nam theo...
Ngày 10 tháng 9 năm 2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 132/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật đối với xe đạp điện; phí...
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 và các quy định thực hiện Luật Đất đai cho đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.076.998
Lượt truy cập hiện tại 415
Ngày 26 tháng 09 năm 2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2014/NĐ-CP quy định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2014.
Ngày 16 tháng 9 năm 2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 26/2014/TT-NHNN Quy định về việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tái cấp vốn đối với các tổ chức tín dụng bằng đồng Việt Nam theo Quyết định số 540/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2014...
Trước yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong hội nhập và phát triển đất nước, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về "Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020" và những văn bản chỉ đạo định hướng chiến lược của Đảng và Nhà...
Ngày 11  tháng  6  năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 69/KH-UBND tổ chức triển khai rà soát, lập danh mục đề xuất văn bản quy phạm pháp luật cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với quy định của Hiến...
Nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở, Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở, Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế...
Sơ yếu lý lịch là những thông tin về nhân thân, về hoàn cảnh gia đình, hoàn cảnh chính trị-xã hội, trình độ văn hóa chuyên môn, quá trình tham gia công tác, ... của công dân. Ở một góc độ khác lý lịch của một người còn thể hiện lịch sử chính trị và chính...
Trong nền kinh tế thị trường, các quyền tài sản ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản của một doanh nghiệp. Việc sử dụng nguồn tài sản này vào việc bảo đảm cho các quan hệ tín dụng sẽ góp phần thúc đẩy đáng kể tăng trưởng của doanh nghiệp nói...
Qua 03 năm thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản (gọi là Nghị định số 17/2010/NĐ-CP), hoạt động bán đấu giá tài sản đã đạt được những kết quả đáng kể, tạo cơ sở pháp lý quan trọng trong việc củng cố và...