Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp
Tin mới - Tin đọc nhiều
Tin mới
Tin nổi bật
Tin mới
Ngày 07 tháng 4 năm 2014, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 10/2014/TT-BTP quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng...
Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, tăng cường việc tuân thủ quy định của pháp luật đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, từ ngày 19/3/2014 đến...
Ngày 10 tháng 02 năm 2014, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động thương binh và xã hội, Bộ Ngoại giao ban hành Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BCA-BQP-BLĐTBXH-BNG hướng dẫn trình tự, thủ tục và quan...
Ngày 17 tháng 4 năm 2014 Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị giới thiệu những nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2013 cho gần 90 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở. Hội nghị do đồng chí Hồ Viết...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.816.153
Lượt truy cập hiện tại 7
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư pháp tại Công văn số 1044/BTP-VP ngày 11/4/2014 về việc báo cáo công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công...
Thực hiện Công văn số 927/BTP-TĐKT ngày 01/4/2014 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2014, Sở Tư pháp...
Căn cứ Công văn số 12/BTTP ngày 27/3/2014 của Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam về việc đăng ký tham gia Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo...
Ngày 07 tháng 4 năm 2014, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 10/2014/TT-BTP quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 5 năm 2014.
Ngày 10 tháng 02 năm 2014, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động thương binh và xã hội, Bộ Ngoại giao ban hành Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BCA-BQP-BLĐTBXH-BNG hướng dẫn trình tự, thủ tục và quan hệ phối hợp trong việc xác minh, xác định tiếp nhận...
Ngày 24 tháng 01 năm 2014 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 13/2014/TT-BTC quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2014, thay thế Thông tư số 117/2011/TT-BTC...
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất tại các phường: Phú...
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện...
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành...
Nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở, Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở, Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế...
Ngày 13 tháng 3 năm 2014 Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp và các văn bản luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.
Ngày 06/02/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND về rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2014. Mục đích nhằm triển khai, thực hiện thường xuyên, kịp thời, có hiệu quả trong  công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật (sau đây...