Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp
Tin mới - Tin đọc nhiều
Tin mới
Tin nổi bật
Tin mới
Ngày 10/9/2014, Hội Luật gia tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ V nhiệm kỳ 2014-2019. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có bà Lê Thị Kim Thanh, Ủy viên Thường vụ, Phó Tổng Thư ký Hội Luật...
Sáng ngày 10 tháng 9 năm 2014, Công ty Điện lực tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức tổng kết và trao giải thưởng phong trào thi đua “Tiết kiệm điện trong công sở”. Đến...
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 69 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 02/9; chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và hưởng ứng...
Ngày 18 tháng 8 năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động giết mổ, chế biến, bảo quản,  vận chuyển, mua bán gia súc, gia cầm và sản phẩm gia...
Căn cứ Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2014, ngày 29 tháng 8 năm 2014 Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh tổ chức Hội nghị tư vấn pháp...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.022.794
Lượt truy cập hiện tại 82
Ngày 18 tháng 8 năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động giết mổ, chế biến, bảo quản,  vận chuyển, mua bán gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm  trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết...
Ngày 05 tháng 8 năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định có hiệu lực thi hành sau...
Ngày 07 tháng 7 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản, Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 8 năm 2014.
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất tại các phường: Phú...
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện...
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành...
Trước yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong hội nhập và phát triển đất nước, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về "Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020" và những văn bản chỉ đạo định hướng chiến lược của Đảng và Nhà...
Ngày 11  tháng  6  năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 69/KH-UBND tổ chức triển khai rà soát, lập danh mục đề xuất văn bản quy phạm pháp luật cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với quy định của Hiến...
Nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở, Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở, Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế...