Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp
Tin mới - Tin đọc nhiều
Tin mới
Tin nổi bật
Tin mới
Ngày 17 tháng 10 năm 2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 97/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng...
Ngày 06 tháng 10 năm 2014, Bộ giao thông vận tải ban hành Thông tư số 46/2014/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2009/TT-BGTVT ngày 23 tháng 6 năm 2009 hướng dẫn việc sử dụng xe...
Ngày 27 tháng 10 năm 2014, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 59/2014/TT-BGTVT quy định kiểm định chất lượng kết cấu hạ tầng bến cảng trong vùng nước cảng biển. Thông tư này có hiệu lực thi...
Ngày 24 tháng 10 năm 2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 98/2014/NĐ-CP quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Nghị...
Ngày 15 tháng 10 năm 2014, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 49/2014/TT-BGTVT quy định về kiểm tra an toàn công-te-nơ được vận chuyển qua cảng biển Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực thi...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.123.643
Lượt truy cập hiện tại 506
Ngày 17 tháng 10 năm 2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 97/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam. Nghị định này...
Ngày 06 tháng 10 năm 2014, Bộ giao thông vận tải ban hành Thông tư số 46/2014/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2009/TT-BGTVT ngày 23 tháng 6 năm 2009 hướng dẫn việc sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba...
Ngày 27 tháng 10 năm 2014, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 59/2014/TT-BGTVT quy định kiểm định chất lượng kết cấu hạ tầng bến cảng trong vùng nước cảng biển. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.
Trước yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong hội nhập và phát triển đất nước, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về "Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020" và những văn bản chỉ đạo định hướng chiến lược của Đảng và Nhà...
Ngày 11  tháng  6  năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 69/KH-UBND tổ chức triển khai rà soát, lập danh mục đề xuất văn bản quy phạm pháp luật cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với quy định của Hiến...
Quá trình triển khai thực hiện các quy định về báo cáo viên pháp luật theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Thông tư số 21/2013/TT-BTP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tư pháp về trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật; công...
Sơ yếu lý lịch là những thông tin về nhân thân, về hoàn cảnh gia đình, hoàn cảnh chính trị-xã hội, trình độ văn hóa chuyên môn, quá trình tham gia công tác, ... của công dân. Ở một góc độ khác lý lịch của một người còn thể hiện lịch sử chính trị và chính...
Trong nền kinh tế thị trường, các quyền tài sản ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản của một doanh nghiệp. Việc sử dụng nguồn tài sản này vào việc bảo đảm cho các quan hệ tín dụng sẽ góp phần thúc đẩy đáng kể tăng trưởng của doanh nghiệp nói...