Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp
Tin mới - Tin đọc nhiều
Tin mới
Tin nổi bật
Tin mới
Ngày 18/11/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg quy định chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện. Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/01/2015...
Ngày 11/4/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 43/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 126/2008/TT-BTC ngày 22/12/2008 của Bộ Tài chính quy định quy tắc, điều khoản, biểu phí...
Ngày 13/11/2014, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 68/2014/TT-BGTVT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm soát tiếng ồn trên tàu biển. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng...
Ngày 11 tháng 11 năm 2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 103/2014/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia...
Ngày 13/11/2014, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 40/2014/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.144.556
Lượt truy cập hiện tại 313

Ngày 18/11/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg quy định chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện. Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/01/2015 và bãi bỏ Quyết định số 34/2010/QĐ-TTg.

Ngày 11/4/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 43/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 126/2008/TT-BTC ngày 22/12/2008 của Bộ Tài chính quy định quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, Thông tư số 103/2009/TT-BTC ngày 25/5/2009 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán quỹ bảo hiểm xe cơ giới và Thông tư số 151/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 126/2008/TT-BTC và Thông tư số 103/2009/TT-BTC. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2014.

Ngày 13/11/2014, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 68/2014/TT-BGTVT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm soát tiếng ồn trên tàu biển. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Trước yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong hội nhập và phát triển đất nước, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về "Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020" và những văn bản chỉ đạo định hướng chiến lược của Đảng và Nhà...
Ngày 11  tháng  6  năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 69/KH-UBND tổ chức triển khai rà soát, lập danh mục đề xuất văn bản quy phạm pháp luật cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với quy định của Hiến...