Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp
Tin mới - Tin đọc nhiều
Tin mới
Tin nổi bật
Tin mới
Ngày 24 tháng 01 năm 2014 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 13/2014/TT-BTC quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10...
Ngày 12 tháng 02 năm 2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BKHĐT-BTC hướng dẫn lồng ghép các nguồn vốn thực hiện chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và...
Ngày 12/02/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 20/2014/TT-BTC quy định việc nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô theo chế độ tài sản di chuyển của công dân Việt Nam định cư nước ngoài đã được giải quyết đăng ký...
Ngày 14 tháng 02 năm 2014, Bộ Tư pháp, Tổng Thanh tra Chính phủ, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư liên tịch số 06/2014/TTLT-BTP-TTCP-BQP hướng dẫn khiếu nại, giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước...
Ngày 11 tháng 02 năm 2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 19/2014/TT-BTC quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.812.496
Lượt truy cập hiện tại 88
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư pháp tại Công văn số 1044/BTP-VP ngày 11/4/2014 về việc báo cáo công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công...
Thực hiện Công văn số 927/BTP-TĐKT ngày 01/4/2014 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2014, Sở Tư pháp...
Căn cứ Công văn số 12/BTTP ngày 27/3/2014 của Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo Việt Nam về việc đăng ký tham gia Hội Bảo trợ tư pháp cho người nghèo...
Ngày 24 tháng 01 năm 2014 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 13/2014/TT-BTC quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2014, thay thế Thông tư số 117/2011/TT-BTC...
Ngày 12 tháng 02 năm 2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BKHĐT-BTC hướng dẫn lồng ghép các nguồn vốn thực hiện chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn các huyện nghèo. Thông tư này...
Ngày 12/02/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 20/2014/TT-BTC quy định việc nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô theo chế độ tài sản di chuyển của công dân Việt Nam định cư nước ngoài đã được giải quyết đăng ký thường trú tại Việt Nam.Thông tư có hiệu lực thi...
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất tại các phường: Phú...
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện...
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành...
Nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở, Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở, Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế...
Ngày 13 tháng 3 năm 2014 Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp và các văn bản luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.
Ngày 06/02/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND về rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2014. Mục đích nhằm triển khai, thực hiện thường xuyên, kịp thời, có hiệu quả trong  công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật (sau đây...