Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp
Tin mới - Tin đọc nhiều
Tin mới
Tin nổi bật
Tin mới
Ngày 07/02/2015, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 305/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực hành chính tư pháp và nuôi con nuôi thuộc...
Nhân dịp xuân Ất Mùi 2015, Lãnh đạo Sở Tư pháp đã đến thăm, chúc Tết Phòng Tư pháp cấp huyện, gia đình chính sách và các đồng chí nguyên là Lãnh đạo Sở Tư pháp đã nghỉ hưu.
Ngày 04 tháng 12 năm 2014, Chính Phủ ban hành Nghị định số 116/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 18 tháng 01 năm 2015...
Ngày 12 tháng 12 năm 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT quy định về đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã; Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 01...
Thực hiện Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg ngày 03/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, Chỉ thị số...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.256.927
Lượt truy cập hiện tại 52
Ngày 04 tháng 12 năm 2014, Chính Phủ ban hành Nghị định số 116/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 18 tháng 01 năm 2015 và thay thế cho Điều lệ bảo vệ thực vật, Điều lệ quản...
Ngày 12 tháng 12 năm 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT quy định về đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã; Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 01 năm 2015.
Ngày 28 tháng 11 năm 2014, Liên Bộ Giáo dục - Đào tạo và Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập. Thông tư này có...
Ngày 14 tháng 01 năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành các Kế hoạch thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở năm 2015.
Trước yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong hội nhập và phát triển đất nước, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về "Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020" và những văn bản chỉ đạo định hướng chiến lược của Đảng và Nhà...