Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp
Tin mới - Tin đọc nhiều
Tin mới
Tin nổi bật
Tin mới
Đính kèm: Thông báo 1246/TB-STP.doc
Ngày 31 tháng 07 năm 2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 30/2015/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý tài chính...
Ngày 14 tháng 7 năm 2015, Bộ Giao thông và Vận tải ban hành Thông tư số 30/2015/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT...
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở Hương Thủy được xác định là nhiệm vụ thường xuyên với sự tham gia của cả hệ thống chính...
Ngày 06 tháng 8 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 64/2015/NĐ-CP quy định cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.636.233
Lượt truy cập hiện tại 3
Ngày 31 tháng 07 năm 2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 30/2015/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý tài chính đối với ngân hàng chính sách...
Ngày 14 tháng 7 năm 2015, Bộ Giao thông và Vận tải ban hành Thông tư số 30/2015/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ Giao...
Ngày 06 tháng 8 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 64/2015/NĐ-CP quy định cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công...
Thừa nhưng vẫn thiếu

Đính kèm: Đề cương.doc

Ngày 22/5/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kế hoạch số 60/KH-UBND tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.