Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp
Tin mới - Tin đọc nhiều
Tin mới
Tin nổi bật
Tin mới
Ngày 31 tháng 12 năm 2014, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 84/2014/TT-BGTVT quy định về tổ chức giao thông trên cầu đường bộ và việc đặt biển báo hiệu hạn chế trọng lượng xe qua cầu trên...
Ngày 16 tháng 02 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 22/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản. Nghị định có...
Ngày 31 tháng 12 năm 2014, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT Quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng...
Ngày 10 tháng 3 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 27/2015/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 4...
Ngày 14 tháng 02 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 20/2015/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.297.101
Lượt truy cập hiện tại 12
Ngày 31 tháng 12 năm 2014, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 84/2014/TT-BGTVT quy định về tổ chức giao thông trên cầu đường bộ và việc đặt biển báo hiệu hạn chế trọng lượng xe qua cầu trên mạng lưới đường bộ Việt Nam. Thông tư này có hiệu...
Ngày 16 tháng 02 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 22/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 4 năm 2015.
Ngày 31 tháng 12 năm 2014, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT Quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2015 và thay thế Thông tư số 29/2012/TT-BGTVT.
Ngày 14 tháng 01 năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành các Kế hoạch thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở năm 2015.
Trước yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong hội nhập và phát triển đất nước, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về "Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020" và những văn bản chỉ đạo định hướng chiến lược của Đảng và Nhà...