Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp
Tin mới - Tin đọc nhiều
Tin mới
Tin nổi bật
Tin mới
Ngày 26 tháng 6 năm 2015, Ban chỉ đạo Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo” (gọi tắt là Đề án 3-1133) đã tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình...
Ngày 15 tháng 6 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 19/2015/QĐ-TTg Quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm...
Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến nay đã hoàn tất vòng thi sơ khảo ở cấp huyện. Nhằm đánh giá công tác thực hiện thời gian...
Ngày 26/6/2015, Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị giao ban, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 với thành phần Lãnh đạo Sở Tư pháp; Trưởng phòng...
Đính kèm: Thông báo 881/TB-STP.doc
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.449.200
Lượt truy cập hiện tại 2
Ngày 15 tháng 6 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 19/2015/QĐ-TTg Quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2015.
Ngày 25 tháng 5 năm 2015, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 09/2015/TT-BTP quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 7 năm...
Ngày 12 tháng 05 năm 2015 Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 72/2015/TT-BTC quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp. Thông tư có...

Đính kèm: Đề cương.doc

Ngày 22/5/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kế hoạch số 60/KH-UBND tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.
Ngày 14 tháng 01 năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành các Kế hoạch thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở năm 2015.