Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp
Tin mới - Tin đọc nhiều
Tin mới
Tin nổi bật
Tin mới
Thực hiện Kế hoạch số 55/KH/ĐUSTP ngày 13 tháng 11 năm 2014 của Đảng ủy Sở Tư pháp về tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp lần thứ IX (nhiệm kỳ 2015-2020). Ngày...
Chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Miền nam hoàn toàn giải phóng (30/4), ngày Quốc tế lao động (01/5) và chào mừng kỷ niệm 85 năm  ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và 20  năm  ngày thành lập Công đoàn Viên...
Ngày 14 tháng 4 năm 2015 Chi bộ Phổ biến pháp luật – Bổ trợ Tư pháp tổ chức Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2018. Đồng chí Nguyễn Văn Niêm - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy đã đến dự và chỉ đạo Đại hội.

...
Đính kèm: - Công văn 527.doc - Biểu mẫu thống kê.doc - Biểu mẫu báo cáo.doc
Ngày 03 tháng 3 năm 2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 09/2015/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện điểm a khoản 1 Điều 6 Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2014...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.320.626
Lượt truy cập hiện tại 546
Ngày 03 tháng 3 năm 2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 09/2015/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện điểm a khoản 1 Điều 6 Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng...

Ngày 27 tháng 3 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 33/2015/NĐ-CP quy định việc thực hiện kết luận thanh tra. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2015 đồng thời bãi bỏ Điều 56 và Điều 57 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ.

Ngày 14 tháng 02 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 21/2015/NĐ-CP quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày...
Ngày 14 tháng 01 năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành các Kế hoạch thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở năm 2015.
Trước yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong hội nhập và phát triển đất nước, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về "Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020" và những văn bản chỉ đạo định hướng chiến lược của Đảng và Nhà...