Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp
Tin mới - Tin đọc nhiều
Tin mới
Tin nổi bật
Tin mới
Ngày 16 tháng 6 năm 2014, Quốc Hội khóa XIII đã thông qua Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH13. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng...
Ngày 26 tháng 11 năm 2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 114/2014/NĐ-CP quy định về đối tượng, điều kiện được phép nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể...
Ngày 02 tháng 12 năm 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 37/2014/TT-BGDĐT về danh mục thiết bị dạy học tối thiểu tiếng dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Thông tư này...
Thực hiện “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”..., cũng như Chiến lược toàn diện về tăng trưởng, xóa đói, giảm nghèo cả Nhà nước, hoạt động trợ giúp pháp lý đối với các cơ quan tiến hành tố tụng...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.209.977
Lượt truy cập hiện tại 416
Ngày 16 tháng 6 năm 2014, Quốc Hội khóa XIII đã thông qua Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH13. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 và thay thế Pháp lệnh về nhập cảnh, xuất...
Ngày 26 tháng 11 năm 2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 114/2014/NĐ-CP quy định về đối tượng, điều kiện được phép nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2015.
Ngày 02 tháng 12 năm 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 37/2014/TT-BGDĐT về danh mục thiết bị dạy học tối thiểu tiếng dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 01 năm 2015.
Ngày 14 tháng 01 năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành các Kế hoạch thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở năm 2015.
Trước yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong hội nhập và phát triển đất nước, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về "Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020" và những văn bản chỉ đạo định hướng chiến lược của Đảng và Nhà...