Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp
Tin mới - Tin đọc nhiều
Tin mới
Tin nổi bật
Tin mới
Đính kèm: Dự thảo báo cáo chính trị (hoàn chỉnh).doc
I. Vị trí và chức năng Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật là Phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Tư pháp, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện quản...
I. Vị trí và chức năng: Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật là phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Tư pháp, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về công...
Ngày 17 tháng 4 năm 2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 52/2015/TT-BTC hướng dẫn một số chính sách tài chính đặc thù đối với công ty nông, lâm nghiệp sau khi hoàn thành việc sắp xếp, đổi mới. Thông...
Ngày 16 tháng 4 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 12/2015/QĐ-TTg quy định về cơ chế, chính sách thu hút xã hội hóa đầu tư và khai thác bến xe khách. Quyết định này có hiệu lực kể...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.375.706
Lượt truy cập hiện tại 53
Ngày 16 tháng 4 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 12/2015/QĐ-TTg quy định về cơ chế, chính sách thu hút xã hội hóa đầu tư và khai thác bến xe khách. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2015.
Ngày 17 tháng 4 năm 2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 52/2015/TT-BTC hướng dẫn một số chính sách tài chính đặc thù đối với công ty nông, lâm nghiệp sau khi hoàn thành việc sắp xếp, đổi mới. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 6...
Ngày 14 tháng 4 năm 2015, liên bộ Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Thông tư liên...
Ngày 14 tháng 01 năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành các Kế hoạch thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở năm 2015.
Trước yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong hội nhập và phát triển đất nước, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về "Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020" và những văn bản chỉ đạo định hướng chiến lược của Đảng và Nhà...