Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp
Tin mới - Tin đọc nhiều
Tin mới
Tin nổi bật
Tin mới
Thực hiện Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 24/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển, ngày 25/9/2014 UBND thị xã Hương Thủy tổ chức...
Ngày 25 tháng 9 năm 2014 Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị tổng kết việc thi hành Pháp lệnh Cựu chiến binh với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể...
Ngày 19 tháng 8 năm 2014, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 24/2014/TT-BNNPTNT quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với chợ đầu mối và chợ đấu giá nông sản....
Ngày 12 tháng 08 năm 2014 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 20/2014/TT-NHNN quy định về khoản thu, tạm ứng của công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam đối với các khoản...
Ngày 14 tháng 8 năm 2014, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 21/2014/TT-NHNN hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của tổ chức...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.034.428
Lượt truy cập hiện tại 193
Ngày 19 tháng 8 năm 2014, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 24/2014/TT-BNNPTNT quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với chợ đầu mối và chợ đấu giá nông sản. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng...
Ngày 12 tháng 08 năm 2014 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 20/2014/TT-NHNN quy định về khoản thu, tạm ứng của công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam đối với các khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt. Thông tư...
Ngày 14 tháng 8 năm 2014, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 21/2014/TT-NHNN hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Thông tư có...
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất tại các phường: Phú...
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện...
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành...
Trước yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong hội nhập và phát triển đất nước, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về "Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020" và những văn bản chỉ đạo định hướng chiến lược của Đảng và Nhà...
Ngày 11  tháng  6  năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 69/KH-UBND tổ chức triển khai rà soát, lập danh mục đề xuất văn bản quy phạm pháp luật cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với quy định của Hiến...
Nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở, Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở, Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế...