Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 3.110.379
Truy cập hiện tại 14.671
Khóa tài khoản Huế - S đối với các trường hợp gửi nội dung phản ánh với câu từ không chuẩn mực, thiếu tính chất xây dựng
Ngày cập nhật 04/08/2022

Ngày 05 tháng 7 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND ban hành Quy định triển khai hệ thống thông tin phản ánh hiện trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7 năm 2022 và thay thế Quyết định số 43/2020/QĐ-UBND ngày 04 tháng 08 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định triển khai hệ thống thông tin phản ánh hiện trường tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Theo đó, hình thức và thời gian tiếp nhận phản ánh hiện trường quy định như sau:

1. Các phản ánh hiện trường của cá nhân, tổ chức được thực hiện thông qua một trong các hình thức sau: Ứng dụng di động: Hue-S (dịch vụ đô thị thông minh Thừa Thiên Huế). Cổng thông tin tương tác: https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn. Tổng đài đô thị thông minh: 19001075. Trang facebook đô thị thông minh: https://facebook.com/hueioc. Trang zalo đô thị thông minh: 0941260505. Thư điện tử: dttm@thuathienhue.gov.vn.

2. Thời gian tiếp nhận phản ánh hiện trường của cá nhân, tổ chức được thực hiện 24/24 giờ (24h00 đến 07h30 sáng hôm sau chỉ tiếp nhận những vấn đề cần xử lý tức thời), 7 ngày/tuần.

Yêu cầu đối với phản ánh hiện trường

- Sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; tiếp tục phát triển phiên bản tiếng Anh và các ngôn ngữ quốc tế thông dụng trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

- Nội dung, hình ảnh, video; thời gian, địa điểm phản ánh hiện trường phải rõ ràng, chính xác. Những vấn đề liên quan tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại, tố cáo nằm ngoài phạm vi xử lý theo quy trình phản ánh hiện trường.

- Cung cấp đầy đủ thông tin về tên, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử của cá nhân, tổ chức gửi phản ánh hiện trường.

- Cá nhân, tổ chức phải chịu trách nhiệm toàn bộ trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của các thông tin phản ánh hiện trường.

- Thông tin cá nhân người phản ánh được thu thập, quản lý theo chế độ “Mật”. Trong trường hợp phải dùng đến thông tin cá nhân để phục vụ xử lý phải được sự đồng ý của người phản ánh.

Đánh giá mức độ hài lòng và tương tác kết quả xử lý như sau:

- Kết quả xử lý được công khai, công dân, tổ chức có quyền đánh giá mức độ hài lòng.

- Cơ quan, tổ chức xử lý có trách nhiệm theo dõi mức độ hài lòng được công dân, tổ chức đánh giá. Trong trường hợp không hài lòng, cơ quan, tổ chức xử lý có trách nhiệm làm rõ và tương tác để đảm bảo mức độ hài lòng.

- Công dân, tổ chức có quyền tương tác với các kết quả xử lý. Trong trường hợp các tương tác có yêu cầu làm rõ chính đáng, cơ quan, tổ chức xử lý có trách nhiệm tương tác lại để làm rõ yêu cầu của công dân, tổ chức trong vòng 01 ngày sau khi cá nhân, tổ chức gửi tương tác. Trường hợp cơ quan xử lý nhiều lần không trả lời tương tác của công dân/tổ chức, Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh sẽ thống kê, xếp loại đánh giá theo tiêu chí của Sở Nội Vụ vào cuối năm.

- Cá nhân, tổ chức gửi phản ánh có quyền đánh giá kết quả xử lý của cơ quan nhà nước với 03 tiêu chí sau: Hài lòng. Chấp nhận được. Không hài lòng.

Bên cạnh đó, Quyết định cũng quy định về việc xử lý các hành vi sai phạm quy định về phản ánh hiện trường đối với công dân, tổ chức gửi phản ánh: Khóa tài khoản đối với các trường hợp tài khoản gửi nội dung phản ánh với câu từ không chuẩn mực, thiếu tính chất xây dựng, góp ý vi phạm trên 3 lần. Đối với các tài khoản công dân/tổ chức tương tác vi phạm trên 3 lần trong vòng 1 tháng Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh sẽ tiến hành xử lý khóa chức năng tương tác (chức năng sẽ bị khóa trong vòng 1 tháng).

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày