Tin tức sự kiện PHPBGDPL
Ngày 31 tháng 8 năm  2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2170/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch...
Thực hiện Kế hoạch số 1512/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ ngày 04 tháng 9 năm 2019 về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp...
Thực hiện Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức cuộc thi Báo cáo viên pháp luật, Tuyên...
Thực hiện Công văn số 2265/BTP-PLHSHC ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Bộ Tư pháp, ngày 16 tháng 8 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã...
Ngày 29 tháng 7 năm 2021, Ban Chỉ đạo Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo”...
Thực hiện Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức cuộc thi Báo cáo viên pháp luật, Tuyên...
Thực hiện Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức cuộc thi Báo cáo viên pháp luật,...
Thực hiện Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức cuộc thi Báo cáo viên pháp luật, Tuyên...
Hiện nay, việc sử dụng tiền mặt trong giao dịch hằng ngày dần được thay thế bằng các thao tác chuyển khoản nhanh gọn trên điện thoại thông minh. Tuy nhiên, việc ứng...
Nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021) và sự kiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân...
Các tin khác
Xem tin theo ngày