Tin tức sự kiện PHPBGDPL
Ngày 14 tháng 9 năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố Huế tổ chức Hội nghị nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở năm 2022. Tham dự Hội nghị có...
Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải...
Nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của học sinh, sinh viên trong tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy, góp phần nâng...
Ngày 25 tháng 8 năm 2022, Hội đồng Phối hợp hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Cảnh sát cơ động, Luật Điện ảnh và Luật sửa đổi,...
Ngày 18 tháng 8 năm 2022, Hội đồng phối hợp hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và Luật Thi đua, khen...
Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải...
Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải...
Ngày 28 tháng 7 năm 2022, tại Hội trường nhà văn hóa liên thôn, Sở Tư pháp phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Hương Hữu tổ chức Hội nghị tập...
Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngày 29 tháng 7 năm 2022, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp...
Sáng 27 tháng 6 năm 2022 tại thành phố Huế, Bộ Tư pháp phối hợp với Cơ quan Phát triển Liên Hiệp quốc tại Việt Nam (UNDP) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về...
Các tin khác
Xem tin theo ngày