Một số quy định về tổ chức, quản lý các vị trí đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe du lịch
Ngày cập nhật 10/06/2021

Ngày 13/4/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chí và tổ chức, quản lý các vị trí đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2021. Quy định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến tổ chức, quản lý các vị trí đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Theo đó, vị trí đón, trả khách chỉ được bố trí tại các vị trí đảm bảo an toàn giao thông, thuận tiện cho hành khách lên, xuống xe, tuân thủ quy định về dừng, đỗ xe theo quy định của Luật Giao thông đường bộ năm 2008; vị trí đón, trả có đủ diện tích để xe dừng, đỗ đón trả khách, bảo đảm không ảnh hưởng đến các phương tiện lưu thông trên đường; vị trí đón, trả khách phải được báo hiệu bằng biển báo tương tự biển báo I.434a theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ (QCVN 41:2019/BGTVT) ban hành kèm theo Thông tư số 54/2019/TT-BGTVT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, thay thế dòng chữ “BẾN XE BUÝT - BUS STOP” bằng dòng chữ “ĐIỂM DỪNG XE HỢP ĐỒNG, XE DU LỊCH” hoặc “ĐIỂM DỪNG, ĐỖ XE HỢP ĐỒNG, XE DU LỊCH”; Ưu tiên xác định vị trí đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe du lịch tại các điểm du lịch, điểm tham quan; di tích lịch sử, văn hóa; danh lam thắng cảnh; các vị trí là bến xe, bãi đỗ, khách sạn, ẩm thực đặc trưng.

 Ngoài ra, việc tổ chức quản lý vị trí đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe du lịch phải đảm bảo các nội dung sau: điểm dừng đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe du lịch chỉ phục vụ cho xe hợp đồng, xe du lịch, các phương tiện khác không được dừng, đỗ tại điểm dừng đón, trả khách giành cho xe hợp đồng, xe du lịch; Tại vị trí dừng đón trả khách cho xe hợp đồng, xe du lịch được phép dừng trong một khoảng thời gian cần thiết đủ để cho người lên, xuống phương tiện hoặc thực hiện công việc khác. Tùy điều kiện hạ tầng, cơ quan quản lý có thể công bố cho phép xe hợp đồng, xe du lịch được phép đỗ; Theo dõi, thống kê và báo cáo công tác quản lý các vị trí đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe du lịch; Điều chỉnh danh mục các vị trí đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe du lịch trên địa bàn quản lý; Tổ chức đầu tư, xây dựng, duy tu bảo dưỡng các vị trí đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe du lịch trên địa bàn được phân công quản lý, đảm bảo vệ sinh môi trường, phù hợp cảnh quan.

Để thực hiện có hiệu quả các nội dung của Quyết định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao trách nhiệm, như sau:

-.Sở Giao thông vận tải: chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế, Chi cục Quản lý đường bộ II.6 tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác quản lý và công bố các vị trí đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe du lịch; Tổ chức quản lý, đầu tư và xây dựng các vị trí đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe du lịch trên các tuyến đường tỉnh, đường quốc lộ; Hướng dẫn thực hiện công tác quản lý các vị trí đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe du lịch có hiệu quả; Thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý các vị trí đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe du lịch; Cập nhật các vị trí là điểm dừng đỗ cho xe hợp đồng, xe du lịch vào dữ liệu ngành giao thông vận tải trên nền GiSHue; Chỉ đạo Thanh tra Sở tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm dừng đón trả khách không đúng nơi quy định.

- Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch và Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế phối hợp Sở Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong công tác tổ chức, quản lý vị trí đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe du lịch tại các điểm du lịch, điểm tham quan, di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận, xếp hạng.

- Công an tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm dừng đón trả khách không đúng nơi quy định.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế: tổ chức xác định, quản lý vị trí đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe du lịch thuộc địa bàn quản lý; Đầu tư và xây dựng các vị trí đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe du lịch trên các tuyến đường thuộc địa phương quản lý; Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Văn hóa, Thể thao, Sở Du lịch, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế trong công tác quản lý các vị trí đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe du lịch tại các điểm du lịch, điểm tham quan; di tích lịch sử, văn hóa; danh lam thắng cảnh; các vị trí là bến xe, bãi đỗ, khách sạn, ẩm thực đặc trưng; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến những quy định về công tác quản lý các vị trí đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe du lịch.

 

Thùy Trang
Các tin khác
Xem tin theo ngày