Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội và đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân (tuyên truyền bầu cử)
Ngày cập nhật 17/05/2021

Tuyên truyền phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

(Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội và đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân)

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày