MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 137/2020/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÁO
Ngày cập nhật 01/02/2021

 Ngày 27 tháng 11 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/01/2021. Để việc triển khai thực hiện đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước và đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng pháo. Một số nội dung trọng tâm của Nghị định như sau:

 

Đính kèm file Đề cương giới thiệu một số nội dung trọng tâm của Nghị định số 137/2020/NĐ-CP

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày