Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến tín nhiệm về việc bổ nhiệm lại đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp
Ngày cập nhật 05/07/2021

Thực hiện Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Quyết định số 60-QĐ/TU ngày 15/01/2020 của Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên Huế về phân cấp quản lý và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và Thông báo số 79/TB-SNV ngày 19/01/2021 của Sở Nội vụ về quy trình bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2021. Để thực hiện trình tự, thủ tục bổ nhiệm lại cán bộ theo quy định, ngày 01/7/2021, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến của cán bộ chủ chốt về việc bổ nhiệm lại đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp. Tham dự Hội nghị có đồng chí Dương Quang Bằng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Đào Chuẩn, Giám đốc Sở Tư pháp; các Phó Giám đốc Sở Tư pháp; cùng các đồng chí Trưởng phòng chức năng của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ và tập thể cán bộ chủ chốt cơ quan Sở Tư pháp.

 

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó Giám đốc Sở báo cáo kiểm điểm cá nhân về quá trình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian 05 năm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp. Báo cáo đã nêu rõ những kết quả, thành tích đạt được trong nhiệm kỳ công tác cùng những khuyết điểm còn tồn tại cần khắc phục. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề ra những mục tiêu, phương hướng, kế hoạch phấn đấu của bản thân trong thời gian tới nếu được tập thể cơ quan tín nhiệm tiếp tục bổ nhiệm lại.

Đại diện cán bộ chủ chốt cơ quan Sở (Giám đốc, các Phó Giám đốc, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội cơ quan, Trưởng, Phó trưởng phòng các phòng chuyên môn thuộc Sở) đã tham gia ý kiến đối với việc bổ nhiệm lại, hầu kết các ý kiến đều đồng thuận và nhất trí cao với nội dung bản báo cáo kiểm điểm của đồng chí Nguyễn Văn Hưng trong công tác điều hành, lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và phong trào các đoàn thể trong thời gian vừa qua.

Hội nghị đã tiến hành lấy phiếu giới thiệu tín nhiệm đề nghị bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc Sở theo quy định. Kết quả lấy phiếu giới thiệu tín nhiệm là cơ sở để Sở Tư pháp hoàn thiện quy trình bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc Sở Tư pháp cho đồng chí Nguyễn Văn Hưng trong nhiệm kỳ tới.

 

Thiên An
Các tin khác
Xem tin theo ngày